Legea nr. 101/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 449 din 28 iunie şi care intră în vigoare de la 1 iulie a.c., stabileşte măsuri de natură penală pentru a asigura o protecţie eficace a mediului.

Legea transpune Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 328 din 6 decembrie 2008.

● Legea stabileşte încadrarea juridică a faptelor şi stabileşte sancţiunile – civile sau penale – pentru:

– colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deşeuri, inclusiv supravegherea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a spaţiilor de eliminare, cât şi acţiunile întreprinse de brokeri în procesul de gestionare a deşeurilor, cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu;

– exportul de deşeuri cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu;

– exploatarea cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu a unei instalaţii în care se desfăşoară o activitate periculoasă sau în care sunt depozitate ori utilizate substanţe sau preparate periculoase, de natură a provoca în afara instalaţiei decesul ori vătămarea gravă a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului;

– comerţul cu exemplare din speciile de faună sau floră sălbatică protejate ori cu părţi sau derivate ale acestora, cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, cu excepţia cazurilor nominalizate în lege;

– producţia, importul, exportul, introducerea pe piaţă sau folosirea de substanţe care diminuează stratul de ozon;

– deversarea, emiterea sau introducerea, cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, a unei cantităţi de materiale în aer sau sol care pot provoca decesul ori vătămarea gravă a unei persoane, sau un prejudiciu semnificativ adus mediului;

– producţia, manipularea, prelucrarea, tratarea, depozitarea temporară sau definitivă, importul, exportul, cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, de materiale nucleare ori de materiale radioactive periculoase.

● Este stabilit şi regimul sancţionator al faptelor săvârşite din culpă, raportat la prevederile Codului penal şi cu diferenţieri stabilite prin această lege.

● Anexa la lege prezintă o listă cu actele normative care cuprind prevederi a căror nerespectare reprezintă o încălcare a dispoziţiilor legale în domeniu şi care transpun actele juridice prevăzute în anexele A şi B la Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here