22 Februarie, 2018

Salarizarea personalului plătit din fonduri publice: Modificări privind majorările acordate în anumite situaţii

Recent, au fost făcute anumite modificări la Ordonanţa de urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014.

Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2014 pentru modificarea şi completarea art. 13 din OUG nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 450/2014.

Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2014 se stabilește că pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatoare, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se stabilesc în raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizat pentru luna decembrie 2011.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de OUG nr. 37/2014 la OUG nr. 103/2013 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.
modoug3714

Începând cu data de 1 iulie 2014, personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, care execută lucrări de excepţie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de conducătorii acestora, li se acordă o majorare de până la 50% calculată la solda/salariul funcţiei de bază prevăzute de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009.

În altă ordine de idei, această majorare poate fi acordată pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare, în limita a 30% din suma salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, cumulat pe total buget, pentru fiecare ordonator principal de credite.

În zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, nu se poate compensa cu timp liber corespunzător, se acordă o majorare de 75% din solda lunară/salariul de bază prevăzute de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009 către personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Personalul participant la misiune sau soţul/soţia acestuia beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport pentru o călătorie în ţară şi retur, la fiecare trei luni de participare la misiune, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.

————————————(P)————————————

Lege5
 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.

Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.

Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile – de AICI.

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu