Camera Deputaților va dezbate un proiect de lege al fostului guvern, în care se propune ca până la 1 martie 2017 să se păstreze salariile de bază de la nivelul lunii decembrie 2016, în afara categoriilor pentru care s-a decis, înainte de finele anului trecut, mărirea veniturilor – profesori, medici, personal contractual din cele două sisteme.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare a fost adoptat în Senat ca urmare a depășirii termenului de adoptare, fără să fie dezbătut. Acum a ajuns la Camera Deputaților, care este forul decizional, dar care așteaptă, până la vot, avizele comisiilor de specialitate pe marginea măsurilor propuse.

Fostul guvern a luat în calcul, în acest proiect legislativ, că unele categorii sociale au salariile mărite, alte categorii urmează să primească bani în plus, conform programului de guvernare anunțat de PSD la finele anului trecut, dar alți bugetari ar rămâne să aștepte adoptarea legii salarizării unice pentru aceste drepturi, lege care nu este nici măcar în stadiul de proiect.

Așa că fostul Exectiv a propus ca până la 1 martie 2017, să se păstreze cuantumul brut al salariilor de bază din decembrie 2016, să nu se acorde premii, tichete de vacanță și alte sporuri în aceasta perioadă, iar munca suplimentară să fie recompensată ca și până acum, cu timp liber, nu remunerată în plus. 

“În lipsa unor reglementări privind salarizarea personalului din sectorul bugetar în anul 2017, începând cu 1 ianuarie 2017 s-ar aplica în integralitate prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară, ceea ce ar genera efecte negative asupra salarizării diferitelor categorii de personal bugetar. Pentru personalul din sectorul bugetar care a intrat sub incidența măsurilor de creștere a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată aplicarea integrală a legii-cadru va conduce la diminuarea drepturilor salariale în condițiile în care salariul de bază stabilit potrivit acestei legi este mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit potrivit legislației în vigoare. De asemenea, aplicarea integrală a legii poate conduce la diminuarea drepturilor salariale pentru anumite categorii de personal, altele decât cele menționate mai sus, care în perioada 2011-2015 au beneficiat de majorări salariale și pentru care salariul actual este mai mare decât cel prevăzut de legea-cadru (de exemplu învățământ, sănătate)”, se argumentează în expunerea de motive a proiectului legislativ.

Pentru perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2017, pentru  salarizarea personalului din sectorul bugetar, se propun următoarele:

  • cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2016;
  • aplicarea acelorași reglementări prevăzute pentru anul 2016 prin OUG nr. 5/2015, în ce privește promovarea pe funcții, grade sau trepte profesionale a personalului, avansarea personalului încadrat pe funcții de execuție în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, stabilirea drepturilor salariale pentru personalul care desfășoară activități noi care presupun, potrivit legii-cadru, acordarea unor clase de salarizare succesive celei deținute;
  • menținerea la nivelul aflat în plată în anul 2016 a unor drepturi de care beneficiază personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special penitenciare;
  • munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale și celelalte zile în care nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător;
  • neacordarea de premii, prime de vacanță, ajutoare sau, după caz, indemnizații la ieșire la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciiu ori la trecererea în rezervă.

Comisia pentru buget și cea pentru muncă și protecție social trebuie să depună raportul asupra acestui proiect până la data de 2 martie 2017, așadar după depășirea termenului înscris în document, 1 martie 2017. Abia apoi proiectul va intra în dezbatere publică și vot final la Camera Deputaților, și dacă va fi adoptat, noul Guvern va trebui să stabilească noile date și măsurile pe care le va lua pentru implementarea proiectului de lege.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here