25 Ianuarie, 2020

Salariatul cu timp parțial de muncă beneficiază de concediu de odihna integral, cu aceeași durată cu cea a unui salariat cu norma întreagă.

Prin „Legea nr. 53/2003 – Codul muncii” se prevede:

Art. 112
(1) Pentru salariații angajați cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.”.

Art. 145
(1) Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.

(2) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabilește în contractul individual de muncă, cu respectarea legii şi a contractelor colective de muncă aplicabile.

Codul muncii nu stabilește şi numărul maxim de zile de concediu de odihnă, ci numai numărul minim.

În condițiile actualelor prevederi ale art. 145 alin. (2) din Codul muncii, durata anuală efectivă a concediului de odihnă a fiecărui salariat se negociază cu angajatorul său, la încheierea contractului individual de muncă, şi „se stabilește în contractul individual de muncă”.

Din alin. (2) al art. 145 din Codul muncii s-a eliminat prevederea conform căreia (sublinierea îmi aparține) durata efectivă a concediului de odihnă anual „se acordă proporțional cu activitatea prestată într-un an calendaristic”.

Deci, foarte important este a se reține faptul că salariatul cu timp parțial de muncă beneficiază de concediu de odihna integral, cu aceeași durată cu cea a unui salariat cu norma întreagă.

Durata concediului de odihna în cazul salariaților cu timp parțial nu se reduce proporțional (cu durata timpului de muncă parțial); numai indemnizația de concediu rămâne redusă (aşa cum este normal) proporțional (cu durata timpului de muncă parțial).

Salariatului cu timp parțial de muncă trebuie să i se recunoască dreptul la concediul de odihnă integral, independent și indiferent de durata normei de timp de muncă înscrisă în contractul individual de muncă.

Dreptul salariatului cu timp parțial de muncă la concediul de odihnă integral, independent și indiferent de durata normei de timp de muncă înscrisă în contractul individual de muncă, este un drept personal inalienabil, patrimonial și nenegociabil, și „nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări” [conform alin. (2) al art. 144 din Codul muncii].

Exemplu.

La aceluiași angajator, sunt doi salariați comparabili (aflați în condiții identice de vechime, condiții de muncă etc.):

1) unul, „cu normă întreagă”, „cu timp de muncă integral, de 8 ore pe zi”, care are dreptul la 20 de zile de concediul de odihnă, şi
2) altul, cu timp de muncă parțial, de două ore pe zi, de „25% din normă întreagă”, care și acesta are dreptul tot la 20 de zile de concediul de odihnă, și nu la 20 de zile x 25% = 5 zile.

Abrogarea alin. (2) al art. 145 din Codul muncii, prin care se prevedea că „(4) Durata concediului de odihnă anual pentru salariații cu contract individual de muncă cu timp parțial se acordă  proporțional cu timpul efectiv lucrat”, s-a făcut:

1) începând cu 5 iulie 2005, prin „Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii”, şi
2) în urma articolului subsemnatului intitulat „Durata concediului de odihnă anual pentru salariații cu contract individual de muncă cu timp parțial”, publicat și mult mediatizat (prin numeroase dezbateri pe această temă) în revista „Tribuna economică”, decanul presei economice din România, care are meritul de a fi contribuit foarte mult la îmbunatățirea legislației din domeniile fiscalității, muncii, pensiilor, sănătății, șomajului etc.

Cei care doresc să se documenteze în amănunt asupra acestei probleme o pot face accesând LegeStart.

Ai nevoie de O.U.G. nr. 65/2005? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Grigorie Lăcriţa

Activitatea profesională, didactică, ştiinţifică şi publicistică desfăşurată de Nicolae Grigorie, în general sub semnătura Nicolae Grigorie Lăcriţa, sau N. Grigorie Lăcriţa , în perioada 1993 – 2016, arată o personalitate complexă, dedicată creației, științei și dezvoltării relației cu publicul pe care l-a servit permanent de-a lungul carierei. Conceptele sale despre viață și conduita publică au determinat lumea academică, științifică și culturală să-l recunoască drept o personalitate veritabilă a comunității craiovene şi naţionale, cu o activitate publicistică de anvergură națională, beneficiar al numeroase aprecieri din partea publicațiilor de specialitate, al mass-media şi al unor foruri academice.

Un comentariu

  • Răspunde
    alice
    decembrie 16 2019

    Am doua contracte de munca, unul cu norma intreaga (norma de baza) si un altul cu timp partial de munca. Recent, la acest al doilea loc de munca ni s-a spus ca nu vom mai primi concediu de odihna, pentru ca s-ar fi schimbat reglementarile si ca nu se mai primeste concediu de odihna decat de la locul de munca pe care l-am declarat ca fiind norma de baza. Mie mi se pare putin ilegal – puteti dvs. sa ma ajutati cu o explicatie, va rog?
    Multumesc!

Scrie un comentariu