ACTUALIZAT * | Salariaţii vor avea dreptul să fie asistaţi de un avocat în cursul cercetării disciplinare, potrivit Legii nr. 77/2014, care modifică o dispoziţie din Codul muncii.
Cu toate că propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, Camera Deputaţilor a adoptat-o, la sfârşitul lunii mai, în calitate de Cameră decizională.

Noua modificare se aplică începând din 29 iunie 2014.

Potrivit prevederilor Codului muncii, angajatorul are dreptul de a aplica salariaţilor sancţiuni disciplinare, atunci când se constată săvârşirea de abateri disciplinare.
Sancţiunile care pot fi aplicate sunt:
avertismentul scris;

retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;

reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;

desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
Exceptând avertismentul scris, în Codul muncii este prevăzut că nicio măsură nu poate fi dispusă înainte să se facă o cercetare disciplinară.
În cursul acestei cercetări, salariatul are dreptul să fie asistat (la cerere) de un reprezentant al sindicatului din care face parte. Din 29 iunie 2014, pe lângă varianta de a fi asistat de un reprezentant sindical, salariatul va avea la dispoziţie şi varianta de a fi asistat de un avocat.
În expunerea de motive (PDF) care a însoţit proiectul actului normativ este precizat că prevederea actuală limitează dreptul la apărare pe care-l are salariatul, dar impune şi apartenenţa la un sindicat. Astfel că în unele situaţii salariatul se poate afla în imposibilitatea de a cere să fie asistat de un apărător. Din acest motiv s-a considerat necesară modificarea alineatului 4 al articolului 251 din Codul muncii.
“(…) Este necesară acoperirea acestui vid legislativ prin introducerea unei prevederi prin care angajatul să fie asistat şi de către un avocat, în cursul cercetării disciplinare, având în vedere că această reglementare este prevăzută în aproape toate legile speciale privind activitatea unor profesii. Şi mai ales că în jurisprudenţă s-a statuat că «esenţa dreptului la apărare este asistarea părţii de un apărător calificat», este precizat în expunerea de motive.

* NOTĂ: Articolul a fost publicat iniţial în 28 mai. Acesta a fost actualizat (şi republicat) astfel încât să includă faptul că noua lege a fost publicată în Monitorul Oficial.

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here