Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat un ghid al contribuabilului pentru pregătirea și depunerea DECLARAȚIEI INFORMATIVE D406 – FIȘIERUL STANDARD DE CONTROL FISCAL (SAF-T)”. Scopul acestui document este de a clarifica și de a facilita activitatea de pregătire și depunere a Declarației informative D406.

Persoanele juridice române și unitățile fără personalitate juridică din Romania ale persoanelor juridice străine vor avea și obligația întocmirii și depunerii fișierului standard de control fiscal SAF-T prin Declarația informativă D406.

Contribuabilii persoane juridice române și unități fără personalitate juridică din Romania ale persoanelorjuridice străine (conform art. 1 alin. 1-4 din Legea Contabilității nr. 82/1991) care țin contabilitatea în partidă dublă vor avea și obligația de a furniza organului fiscal central o declarație cuprinzând informații din evidență contabilă şi fiscală.

Declarația informativă D406 Fișierul Standard de Control Fiscal (SAF-T) se depune în format electronic, data limita de depunere fiind cel mai târziu:

  • până în ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare (luna/trimestrul calendaristic, după caz, pentru alte informații decât cele privind Stocurile si Activele).
  • până la termenul de depunere a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar, incazul Declarației informative D406-Active.
  • în termenul stabilit de organul fiscal, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, in cazul Declarației informative D406-Stocuri.

Fișierul Standard de Control Fiscal (SAF-T) este un standard internațional pentru schimbul electronic de date contabile între societăți/organizații și autoritățile fiscale. Acest standard a fost conceput de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în 2005, iar de atunci a suferit o serie de perfecționări, versiunea cea mai recentă fiind OECD SAF-T 2.0.

Potrivit ANAF, implementarea Fișierului SAF-T va aduce următoarele beneficii contribuabililor:

  • Reducerea costului conformării pentru contribuabili;
  • Schimb electronic de date contabile, în format standard și securizat în interacțiunea cu administrația fiscală;
  • Facilitarea comunicării dintre administrația fiscală și companii cu privire la conținutul de date al sistemelor IT în scopuri fiscale;
  • Creșterea echității prin creșterea gradului general de conformare și prin identificarea corectă și sancționarea fermă a comportamentelor neconforme;
  • Diminuarea timpului petrecut la sediul unui contribuabil în vederea realizării unei inspecții fiscale
  • Asigurarea transparenței actului de control;
  • Simplificarea unor declarații, precompletarea și chiar eliminarea unora, întrucât ANAF va avea un set semnificativ de date din sistemul financiar-contabil.Ghidul poate fi consultat AICI.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here