ANAF  a publicat în dezbatere publică Proiectul de ordin privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare al acestuia, procedura de transmitere, precum și termenele de depunere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să depună fișierul standard de control fiscal.

Ordonanța nr. 11/2021 este cea care reglementează acest fișier cu caracter de declarație informativă din perspectiva Codului de procedură fiscală. Nedepunerea formularului sau depunerea cu întârziere va fi sancționată cu amenzi contravenționale semnificative;

Obligația de transmitere a fișierului standard de control fiscal prin intermediul Declarației informative D406 devine efectivă pentru fiecare categorie de contribuabili , astfel:

– pentru contribuabilii încadrați în categoria mari contribuabili la data de 31 decembrie 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2022 (data de referință pentru mari contribuabili);

– pentru contribuabilii încadrați în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023 (data de referință pentru contribuabilii mijlocii);

– pentru contribuabilii încadrați în categoria de contribuabili mici la data de 31 decembrie 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2025 (data de referință pentru contribuabilii mici);

– pentru contribuabilii nou înregistrați/încadrați după data de referință pentru fiecare categorie în parte, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data efectivă a înregistrării, prima depunere a Declarației informative D406 urmând să se facă în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referință pentru categoria în care au fost înregistrați/încadrați.

Contribuabilii care au fost încadrați într-o categorie care avea obligația depunerii Declarației informative D406, conform datelor de referință, iar ulterior sunt încadrați într-o categorie pentru care nu s-a împlinit data de referință pentru depunerea declarației, vor continua să raporteze fișierul standard de control prin depunerea de Declarații informative D406.

Anumite categorii de contribuabili nu vor avea obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T), este vorba despre:

– Persoanele fizice autorizate

– Întreprinderile individuale

– Întreprinderile familiale

– Persoanele fizice care desfășoară activități cu scop lucrativ (PFL)

– Asociațiile familiale (ASF)

– Societățile profesionale de avocați cu răspundere limitată (SPAR)

– Societățile profesionale notariale și birourile individuale notariale

– Societățile profesionale practicieni în insolvență (SPI)

– Întreprinderile profesionale unipersonale cu răspundere limitată (URL)

– Instituțiile publice (PUB), indiferent de sursa lor de finanțare sau de categoria de contribuabili la care sunt încadrate.

– Autoritățile administrative, indiferent de sursa lor de finanțare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here