Prin recentele modificări aduse la noul Cod fiscal se restabilesc facilităţile de care anumite categorii speciale de persoane au beneficiat până la 31 decembrie 2015. Semnalăm, astfel, Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2016 pentru completarea Codului fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 685/2016, în vigoare din data de 5 septembrie 2016. 

Reglementările modificate privesc veteranii de război, văduvele de război, persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.

Până la 31 decembrie 2015, persoanele încadrate în reglementările de mai sus beneficiau de scutiri de impozit pe clădiri, impozit pe teren şi impozit pe mijloacele de transport. Scutirile erau acordate integral pentru bunurile deţinute în comun cu soţii/soţiile persoanelor menţionate.

În temeiul noului Cod fiscal, aprobat prin Legea nr. 227/2015, în vigoare de la 1 ianuarie 2016, pentru clădirile, terenurile şi mijloacele de transport deţinute în comun cu soţii/soţiile persoanelor fizice din categoriile amintite, facilităţile nu se aplică şi pentru cota-parte din dreptul de proprietate pe care o deţine soţul/soţia persoanei fizice eligibile.

S-a creat, astfel, o limitare a facilităţilor de care aceste categorii speciale de persoane au beneficiat până la intrarea în vigoare a noului Cod fiscal.

Prin noul act normativ se introduc măsuri reparatorii, prin restabilirea facilităţilor fiscale de care persoanele menţionate beneficiau până la 31 decembrie 2015, în cazul bunurilor impozabile deţinute în comun împreună cu soţii sau soţiile. 

Până la apariţia măsurilor reparatorii, Codul fiscal prevedea scutiri pentru:

  • clădirile, terenurile şi un mijloc de transport, la alegerea contribuabilului,  aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, conform art. 456 alin. (1) lit. r), art. 464 alin. (1) lit. r) şi art. 469 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;
  • clădirea folosită ca domiciliu, terenul aferent clădirii de domiciliu şi un mijloc de transport, la alegerea contribuabilului,  aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, conform art. 456 alin. (1) lit. s), art. 464 alin. (1) lit. s) şi art. 469 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.

Aceste scutiri nu se aplică şi cotei-părţi aferente soţilor/soţiilor persoanelor menţionate, din dreptul de proprietate asupra bunurilor deţinute în comun. 

Prin OUG nr. 46/2016 se restabileşte regimul de favoare pe care legislaţia în vigoare până la 31 decembrie 2015 îl acorda,  extinzând scutirile şi pentru soţii/soţiile persoanelor prevăzute la art. 456 alin.(1) lit. r) şi s), art. 464 alin.(1) lit. r) şi s) şi art. 469 alin.(1) lit. a) şi c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  astfel:

  • scutire integrală pentru clădirile, terenurile şi un mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, deţinute în comun de veteranii de război şi văduvele de război împreună cu soţii/soţiile lor;
  • scutire integrală pentru clădirea de domiciliu, terenul aferent clădirii de domiciliu şi pentru un mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, pentru bunurile deţinute în comun cu soţul/soţia de către persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de către persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

În acest scop, prin ordonanţă de urgenţă se completează articolele 456, 464 şi 469 din Codul fiscal.

De reţinut şi precizarea că, dacă o clădire, un teren sau un mijloc de transport este deţinut în comun de soţi împreună cu o terţă persoană, scutirea nu se va acorda şi cotei-părţi aferente terţului. 

De când se aplică noul regim de impozitare?

În scopul reglementării modului de stabilire a impozitelor datorate în anul 2016, în conformitate cu modificările aduse la Codul fiscal, scutirile de impozite se aplică de la data intrării în vigoare a OUG nr. 46/2016, organele fiscale locale având obligaţia să recalculeze impozitele datorate, proporţional cu perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2016 şi data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, adică 5 septembrie 2016.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

2 COMENTARII

  1. Bună ziua. Mama beneficiază de legea 189 după tata care este decedat.Din 2016 s-au achitat către bugetul de stat în fiecare an ce a venit se la spit.Am înmatriculat 2 mașini pe numele mamei.Pe una avem scutire iar pe cea de a doua o plătesc integral.Azi am fost la spit pentru a vinde una dintre masini. Surpriza ne plăcută. Au spus că mama nu nu mai beneficiază de legea 189 din 2016,și trebuie să achite impozitele plus penalitati. Ce este de facut. Multumesc!

  2. Buna seară,
    Va rog sa imi spuneti daca mama mea, ca sotie de refugiat, beneficiază de scutire la plata impozitului. Mentionez ca tatăl meu are decizie de refugiat si a decedat in mai a.c.
    Multumesc !

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here