Un act normativ aşteptat a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 457/24.07.2013 – Legea nr. 250/2013 de modificare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.
Având ca scop prioritar creşterea ratei de ocupare a populaţiei active, în vârstă de 20-64 de ani, până la nivelul de 65% în acest an, respectiv până la 70% până în 2020, dar şi facilitarea tranziţiei de la şomaj/inactivitate la ocupare, actul normativ introduce câteva elemente de noutate:
• evaluarea gratuită a competenţelor obţinute pe alte căi decât cele formale;
• accesul şomerilor la prime de mobilitate, inclusiv a celor de lungă durată – prima de încadrare egală cu 2 x valoarea indicatorului social de referinţă (ISR-ul este 500 de lei în prezent) şi prima de instalare egală cu 7 x valoarea ISR-ului;
• reducerea condiţionalităţilor pentru firmele care angajează şomeri şi persoane din grupurile vulnerabile de la 3 la 1,5 ani, respectiv de la 2 la 1,5 ani a obligaţiei de menţinere a raporturilor de muncă pentru angajatorii care angajează absolvenţi, şomeri peste 45 ani, şomeri unici susţinători de familie, persoane cu handicap.
Pentru prima oară sunt definiţi legal şomerii de lungă durată neindemnizaţi (peste 12 luni pentru persoane cu vârstă peste 25 de ani, 6 luni pentru cei sub 25 de ani) şi tinerii până în 26 ani aflaţi în situaţii de risc de marginalizare socială.
Angajatorii care angajează şomeri -cu mai puţin de 5 ani până la pensie- beneficiază lunar de o sumă egală cu valoarea ISR-ului până la îndeplinirea condiţiilor de pensie, iar în cazul tinerilor aflaţi în risc de marginalizare socială valoarea este de 2 ISR pe o durată de 1-3 ani.
În cazul acestor tineri, angajatorul poate încheia un contract de inserţie cu AJOFM, devenind angajator de inserţie, caz în care va primi o sumă de 50% din suma pe care ar fi primit-o ca indemnizaţie de şomaj tânărul, pe o perioadă de maximum doi ani.
Promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială se realizează prin măsuri de informare şi suport a intereselor acestora, de subvenţionare a locului de muncă, respectiv de acompaniament social. Acesta reprezintă un ansamblu de servicii gratuite oferit de AJOFM în baza unui contract de solidaritate încheiat pe 1-3 ani prin care tânărul aflat în risc de excluziune socială are acces la informare şi consiliere profesională, medierea muncii, respectiv plasarea în muncă la un angajator a cărui ofertă de muncă a fost selectată ca fiind corespunzătoare.
Lucrătorii independenţi, membrii familiilor acestora, persoanele care lucrează în străinătate, administratorii cu contract de mandat, asociaţii, inclusiv cei unici şi PFA, se pot asigura în sistemul asigurărilor sociale de şomaj din România la o valoare cuprinsă între salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi de cinci ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
Angajatorii la care îşi desfăşoară activitatea persoanele asigurate obligatoriu sunt obligaţi să depună Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, prevăzută de lege, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Angajatorii au obligaţia de a calcula şi de a reţine lunar, precum şi de a vira potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, a cărei cotă prevăzută de lege se aplică asupra bazei de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, stabilită potrivit legii, în situaţia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii.
250Sursa foto: Lege5 Online

În cazul neachitării contribuţiilor pentru constituirea bugetului asigurărilor pentru şomaj, a majorărilor de întârziere şi a penalităţilor, se aplică, conform legii, măsurile de executare silită, stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare privind executarea creanţelor bugetare.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora. Cumpără un abonament de AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here