16 Februarie, 2019

S-au făcut modificări la Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti!

Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 878/2013, care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 589/2013.

Noul act normativ vine cu mai multe noutăţi, iar în continuare le vom prezenta succint pe cele mai însemnate.

Atribuţiile preşedinţilor tribunalelor – aceştia nu mai pot numi grefierii arhivari şi registratorii de la tribunal şi judecătoriile din circumscripţia acestora.

Colegiul de conducere al unei instanţe:
- calitatea de membru va înceta la expirarea mandatului, prin demisie, revocare din funcţie, promovare, delegare, detaşare sau transfer la altă instanţă, parchet ori instituţie, delegare sau numire în funcţia de preşedinte al acelei instanţe sau prin imposibilitatea exercitării atribuţiilor pe o perioadă mai mare de trei luni, dar şi prin deces;
- s-a eliminat atribuţia colegiului de a promova în funcţii de conducere informaticienii-şefi, prim-grefierii, grefierii-şefi, grefierii şefi de secţii şi grefierii arhivari şefi.

Evidenţa activităţii instanţelor – de-acum, pentru această evidenţă se va întocmi şi păstra şi un registru de evidenţă a cauzelor suspendate. Acesta va conţine numărul curent, numărul de dosar, numele părţilor, obiectul cauzei, data suspendării, cauza suspendării şi temeiul de drept, data verificării, constatările la data verificării, măsurile luate şi semnătura grefierului arhivar.

Dosarele suspendate – de-acum, dosarele a căror judecată a fost suspendată vor fi păstrate separat în arhiva curentă, iar cauzele suspendate vor fi verificate periodic de către grefierul arhivar. Acesta va face menţiuni despre data verificării şi constatării în Registrul de evidenţă a cauzelor suspendate sau va înainta dosarul judecătorului cauzei pentru a dispune.

Repartizarea aleatorie – s-a abrogat prevederea conform căreia repartizarea cauzei pentru rejudecare se va face cu respectarea procedurii de repartizare aleatorie.
comentarii

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu