Modificările la Codul fiscal pe care le semnalăm au fost introduse prin Legea nr. 69/2014 de aprobare, cu modificări şi completări, a O.G. nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.
Legea nr. 69/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 355/2014 şi este în vigoare de la 17 mai 2014.

Arme şi muniţii

Din lista produselor supuse accizelor, prevăzute la art. 207 din Codul fiscal, reţinem modificarea privind armele şi muniţiile. Astfel, în forma anterioară, Codul fiscal prevedea accizarea pentru “arme de vânătoare şi arme de uz personal, altele decât cele de uz militar sau de uz sportiv, cu codurile NC: 9302 00 00, 9303, 9304 00 00”. Prin recenta lege de aprobare a Ordonanţei nr. 28/2013, accizele privesc orice fel de arme, altele decât cele cu destinaţie militară sau de tir sportiv, cu aceleaşi coduri.
Corespunzător, s-a modificat şi încadrarea pentru muniţia aferentă, anume muniţie cu codurile NC: 9306 21, 9306 29, 9306 30, în timp ce în forma anterioară dispoziţiile priveau cartuşe cu glonţ şi alte tipuri de muniţie pentru armele prevăzute la accizare, cu aceleaşi coduri.

Exigibilitatea taxei

A fost modificat regimul de încadrare la accizare pentru:
cafea verde, cu codurile NC 0901 11 00 şi 0901 12 00;
cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori, cu codurile NC 0901 21 00, 0901 22 00 şi 0901 90 90;
cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă;
bijuterii din aur şi/sau din platină cu codul NC 7113 19 00, cu excepţia verighetelor;
 confecţii din blănuri naturale, cu codurile NC: 4303 10 10 şi 4303 10 90;
iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement, cu codurile NC: 8903 91, 8903 92 şi 8903 99, cu excepţia celor destinate utilizării în sportul de performanţă;
autoturisme şi autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achiziţionate intracomunitar, noi sau rulate, cu codurile NC: 8703 23, 8703 24 şi 8703 33, a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm3, cu excepţia celor încadrate în categoria vehiculelor istorice definite conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;
arme, altele decât cele cu destinaţie militară sau de tir sportiv, cu codurile NC: 9302 00 00, 9303, 9304 00 00;
muniţie pentru armele prevăzute, cu codurile NC: 9306 21, 9306 29, 9306 30;
 motoare cu puterea de peste 100 CP, destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement, cu codurile NC: 8407 21, 8407 29 00 şi 8408 10.
Pentru aceste produse, accizele se datorează o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură asupra cantităţilor produse, comercializate, importate sau achiziţionate intracomunitar, după caz. Pentru amestecurile cu cafea solubilă importate sau achiziţionate intracomunitar, accizele se datorează şi se calculează numai pentru cantitatea de cafea solubilă conţinută în amestecuri.
În forma anterioară, reglementarea prevedea că accizele se datorează o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură asupra cantităţilor produse, importate sau achiziţionate intracomunitar, după caz. Pentru amestecurile cu cafea solubilă importate sau achiziţionate intracomunitar, accizele se datorează şi se calculează numai pentru cantitatea de cafea solubilă conţinută în amestecuri.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de Legea nr. 69/2014 la OG nr. 28/2013. Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar pentru abonaţii Lege5.
modacci222

Plătitorii de accize

Prin legea de aprobare a ordonanţei, ca operatori economici, plătesc accize cei care produc şi comercializează, achiziţionează din teritoriul comunitar ori importă produsele.
O primă precizare aici: în forma anterioară, cei vizaţi erau operatorii economici care produc, achiziţionează din teritoriul comunitar ori importă produsele din listă.
Pe de altă parte, lista operatorilor economici a fost completată, astfel:
operatorii economici care comercializează către deţinătorul final armele, respectiv către persoana fizică sau juridică care prezintă autorizaţia de procurare a armei, indiferent dacă acestea sunt achiziţionate intracomunitar, importate sau produse în România, în cazul armelor, altele decât cele cu destinaţie militară sau de tir sportiv;
operatorii economici care comercializează către deţinătorul final muniţia, respectiv către persoana fizică sau juridică ce prezintă permisul de portarmă, indiferent dacă aceasta este achiziţionată intracomunitar, importată sau produsă în România, în cazul muniţiei prevăzute.
O a doua observaţie se referă la lista propriu-zisă, care a fost restrânsă, şi cuprinde:
cafea verde, cu codurile NC 0901 11 00 şi 0901 12 00;
cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori, cu codurile NC 0901 21 00, 0901 22 00 şi 0901 90 90;
cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, cu codurile NC 2101 11 şi 2101 12.
bijuterii din aur şi/sau din platină cu codul NC 7113 19 00, cu excepţia verighetelor;
confecţii din blănuri naturale, cu codurile NC: 4303 10 10 şi 4303 10 90;
iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement, cu codurile NC: 8903 91, 8903 92 şi 8903 99, cu excepţia celor destinate utilizării în sportul de performanţă;
autoturisme şi autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achiziţionate intracomunitar, noi sau rulate, cu codurile NC: 8703 23, 8703 24 şi 8703 33, a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm3, cu excepţia celor încadrate în categoria vehiculelor istorice;
motoare cu puterea de peste 100 CP, destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement, cu codurile NC: 8407 21, 8407 29 00 şi 8408 10.
Şi aici, o primă observaţie, anume că din lista au dispărut armele şi muniţiile.
O a doua observaţie: operatorii economici care achiziţionează din teritoriul comunitar produsele prevăzute au obligaţia ca, înainte de primirea produselor, să se înregistreze la autoritatea competentă, în condiţiile prevăzute în normele metodologice, şi să respecte următoarele cerinţe: să garanteze plata accizelor în cuantumul şi în condiţiile stabilite în normele metodologice; să ţină evidenţa livrărilor de astfel de produse; să prezinte produsele la cererea organelor de control; să accepte orice monitorizare sau verificare a stocurilor din partea organelor de control.
În ce priveşte persoanele fizice, care achiziţionează din teritoriul comunitar ori importă produse accizabile, lista a fost extinsă şi cuprinde:
iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement, cu codurile NC: 8903 91, 8903 92 şi 8903 99, cu excepţia celor destinate utilizării în sportul de performanţă;
autoturisme şi autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achiziţionate intracomunitar, noi sau rulate, cu codurile NC: 8703 23, 8703 24 şi 8703 33, a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm3, cu excepţia celor încadrate în categoria vehiculelor istorice;
– NOU! arme, altele decât cele cu destinaţie militară sau de tir sportiv, cu codurile NC: 9302 00 00, 9303, 9304 00 00;
– NOU! muniţie pentru armele prevăzute la lit. j), cu codurile NC: 9306 21, 9306 29, 9306 30;
motoare cu puterea de peste 100 CP, destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement, cu codurile NC: 8407 21, 8407 29 00 şi 8408 10.

Obligaţii privind reprezentantul fiscal

Printr-o dispoziţie nou introdusă la reglementările privind plătitorii de accize, în cazul unui operator economic care nu are domiciliul fiscal în România şi intenţionează să desfăşoare activităţi economice cu produse accizabile prevăzute la art. 207, pentru care are obligaţia plăţii accizelor în România, acesta va desemna un reprezentant fiscal stabilit în România, pentru a îndeplini obligaţiile care îi revin.
——————————————(P)——————————————

Lege5
 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.
Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.
Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile – de AICI.

modex_profunc
Foto articol: Free Images

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here