Contribuabilii persoane juridice sau orice entităţi fără personalitate juridică se declară inactivi pentru situaţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală, iar condiţiile din Codul fiscal care li se aplică acestora au fost modificate recent prin amendamentele aduse la acest din urmă act normativ prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 490/2013, în vigoare din 5 august a.c.
Potrivit art. 781 din Codul de procedură fiscală, contribuabilii se declară inactivi dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
• nu îşi îndeplinesc pe parcursul unui semestru calendaristic nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;
• se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
• organele fiscale au constatat că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF.
Declararea contribuabililor inactivi, precum şi reactivarea acestora, este făcută de către organul fiscal, prin decizie, emisă conform competenţelor şi procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF, care se comunică contribuabilului.
Contribuabilii declaraţi inactivi se reactivează dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
• îşi îndeplinesc toate obligaţiile declarative prevăzute de lege, condiţia fiind considerată îndeplinită şi în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organele fiscale;
• îşi îndeplinesc toate obligaţiile de plată;
• organele fiscale au constatat că funcţionează la domiciliul fiscal declarat.
O situaţie aparte o reprezintă contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, contribuabilii care au intrat în faliment sau contribuabilii pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare: aceştia se reactivează de organul fiscal, la cererea acestora, după îndeplinirea obligaţiilor declarative.

Regimul fiscal al contribuabililor inactivi

Dacă se află într-una dintre condiţiile de mai sus, astfel încât să poată fi declaraţi inactivi, aceşti contribuabili se supun prevederilor art. 11 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal, condiţii modificate prin Ordonanţa de guvern nr. 16/2013 şi pe care le semnalăm.

Deducerea cheltuielilor. Potrivit cadrului general de aplicare, contribuabilii declaraţi inactivi, care desfăşoară activităţi economice în perioada de inactivitate, sunt supuşi obligaţiilor privind plata impozitelor şi taxelor prevăzute de prezenta lege, dar în perioada respectivă nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor efectuate.

NOU! Pentru achiziţiile de bunuri şi/sau servicii efectuate în perioada în care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operaţiunilor care urmează a fi efectuate după data înregistrării în scopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VI, se ajustează în favoarea persoanei impozabile, prin înscrierea în primul decont de taxă depus de persoana impozabilă după înregistrarea în scopuri de TVA, sau, după caz, într-un decont ulterior, taxa aferentă:
– bunurilor aflate în stoc şi serviciilor neutilizate, constatate pe bază de inventariere, în momentul înregistrării;
– activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum şi activelor corporale fixe în curs de execuţie, constatate pe bază de inventariere, aflate în proprietatea sa în momentul înregistrării. În cazul activelor corporale fixe, altele decât bunurile de capital, se ajustează taxa aferentă valorii rămase neamortizate la momentul înregistrării. În cazul bunurilor de capital se aplică prevederile art. 149 din Codul fiscal;
– achiziţiilor de bunuri şi servicii care urmează a fi obţinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxă a intervenit conform art. 1342 alin. (2) lit. a) şi b) din Codul fiscal înainte de data înregistrării şi al căror fapt generator de taxă, respectiv livrarea/prestarea, are loc după această dată.

» Modificări: În stânga puteţi vedea forma veche a art.11 alin. (11), iar în dreapta forma nouă.
(Atenţie! Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5 Online. Alege un abonament de AICI!)

ps1Sursa foto: Lege5 Online

Achiziţiile de la contribuabili declaraţi inactivi. Beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabili după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor respective, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită.


NOU! La excepţiile de mai sus, prin O.G. nr. 16/2013 a fost adăugată şi/sau situaţia achiziţiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.
» Modificări: În stânga puteţi vedea forma veche a art.11 alin. (12), iar în dreapta forma nouă.
ps2
Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit pe Lege5.ro. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora. Cumpără un abonament de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here