16 Februarie, 2019

S-au făcut modificări în privinţa dezbaterii publice a proiectelor de acte normative!

Parlamentarii au adoptat recent o lege care modifică regulile privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Prevederile Legii nr. 281/2013 – care modifică Legea nr. 52/2003 - se aplică începând de astăzi 8 noiembrie.

Astfel, de-acum, anunţurile referitoare la elaborarea proiectelor de acte normative se vor aduce la cunoştinţa publicului cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice. Iniţial, perioada era de 30 de zile, doar că nu se specifica dacă este vorba de zile calendaristice sau lucrătoare.

Totodată, anunţurile de acest gen vor cuprinde:

- data afişării;
- o notă de fundamentare;
- o expunere de motive;
- un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
- un studiu de impact şi/sau de fezabilitate, după caz;
- textul complet al proiectului actului respectiv;
- termenul-limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul.

Perioada pentru primirea (în scris) a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele supuse dezbaterii publice va fi de cel puţin zece zile calendaristice.

modTrPub» Foto: În stânga puteţi vedea forma veche a art. 6 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 52/2003, iar în dreapta – forma nouă. // Atenţie: Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5.

De asemenea, Legea nr. 281/2013 introduce şi reguli noi pentru desfăşurarea dezbaterilor publice:

• autoritatea publică responsabilă va organiza întâlnirea, va publica pe site-ul propriu şi va afişa la sediul propriu şi felul în care se vor colecta recomandările, modalitatea de înscriere şi luare a cuvântului, timpul alocat luării cuvântului şi orice alte detalii de desfăşurare a dezbaterii publice prin care se asigură dreptul la libera exprimare al oricărui cetăţean interesat;

• dezbaterea publică se va încheia după ce toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt îşi vor exprima recomandările cu privire la proiectul de act normativ aflat în discuţie;

• la dezbatere vor participa obligatoriu iniţiatorul/iniţiatorii proiectului din cadrul instituţiei/autorităţii publice locale, experţii şi/sau specialiştii care au participat la elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de motive, a referatului de aprobare, a studiului de impact şi/sau de fezabilitate şi a proiectului de act normativ;

• în termen de zece zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice va fi asigurat accesul public (site-ul şi sediul autorităţii publice responsabile) la: minuta dezbaterii publice, recomandările colectate, versiunile îmbunătăţite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, versiunea finală adoptată a actului normativ.

Toate documentele referitoare la proiectele de acte normative se vor păstra pe site-ul autorităţii responsabile în secţiunea dedicată transparenţei decizionale.
 
comentarii

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu