Schimbările din Codul fiscal la care ne referim au ca element comun raportarea la existenţa unei convenţii de evitare a dublei impuneri, încheiată de România cu statul în care se găseşte situată persoana juridică vizată de situaţiile de mai jos.

Vânzarea/cesionarea titlurilor de participare

În Titlul II “Impozitul pe profit” din Codul fiscal sunt considerate venituri neimpozabile veniturile din  vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română, dacă la data vânzării/cesionării inclusiv contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice.

Această prevedere se regăseşte la litera e) a articolului 20 Cod fiscal, privind veniturile neimpozabile. Prin completările recente aduse de O.U.G. nr. 8/2014, în vigoare de la 28 februarie – data publicării în Monitorul Oficial nr. 151/2014 – se dispune că nu sunt impozabile veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină situată într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data vânzării/cesionării inclusiv contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare. Nu intră sub incidenţa acestor prevederi veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română de o persoană juridică rezidentă într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri.

» Modificări: În caseta foto de jos puteţi vedea forma veche (stânga) a lit. e) a art. 20 din Codul fiscal şi forma nouă (dreapta) — după modificările aduse de OUG nr. 8/2014. Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este o facilitate disponibilă doar pentru abonaţii Lege5.
modCFoug814_art20_

Regimul dividendelor

Pe aceeaşi linie de adaptare la reglementările internaţionale, prin efectul dispoziţiilor din Ordonanţă de urgenţă nr. 102/2013, începând cu 1 ianuarie 2014 nu sunt impozabile dividendele primite de la o persoană juridică română ori de la o persoană juridică străină plătitoare de impozit pe profit ori a unui impozit similar impozitului pe profit, situată într-un stat terţ (oricare alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene) cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă persoana juridică română care primeşte dividendele deţine, la persoana juridică română ori la persoana juridică străină din statul terţ, la data înregistrării acestora potrivit reglementărilor contabile, pe o perioadă neîntreruptă de un an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende.
În ce priveşte aceste dividende, reamintim că, prin H.G. nr. 77/2014, au fost modificate şi Normele de aplicare – în materie – din Codul fiscal, astfel că pentru dividendele primite de la o persoană juridică străină plătitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situată într-un stat terţ cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, persoana juridică română care primeşte dividendele trebuie să deţină:
certificatul de atestare a rezidenţei fiscale a persoanei juridice străine, emis de autoritatea competentă din statul terţ al cărui rezident fiscal este;
declaraţia pe propria răspundere a persoanei juridice străine din care să rezulte că aceasta este plătitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit în statul terţ respectiv;
documente prin care să facă dovada îndeplinirii condiţiei de deţinere, pe o perioadă neîntreruptă de un an, a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende.

Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi a legislaţiei Uniunii Europene

Materia este tratată de art. 118 Cod fiscal şi unde aceeaşi Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 modifică dispoziţiile din art. 118 referitoare la nerezidenţi, precizând că dacă un contribuabil este rezident al unei ţări cu care România a încheiat o convenţie pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplică venitului impozabil obţinut de către acel contribuabil din România nu poate depăşi cota de impozit prevăzută în convenţie care se aplică asupra acelui venit.

În situaţia în care sunt cote diferite de impozitare în legislaţia internă sau în convenţiile de evitare a dublei impuneri, se aplică cotele de impozitare mai favorabile. Dacă un contribuabil este rezident al unei ţări din Uniunea Europeană, cota de impozit care se aplică venitului impozabil obţinut de acel contribuabil din România este cota mai favorabilă prevăzută în legislaţia internă, legislaţia Uniunii Europene sau în convenţiile de evitare a dublei impuneri. Legislaţia Uniunii Europene se aplică în relaţia României cu statele membre ale Uniunii Europene, respectiv cu statele cu care Uniunea Europeană are încheiate acorduri de stabilire a unor măsuri echivalente.

Pentru aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri şi a legislaţiei Uniunii Europene, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, în momentul realizării venitului, certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de către autoritatea competentă din statul său de rezidenţă, precum şi, după caz, o declaraţie pe propria răspundere în care se indică îndeplinirea condiţiei de beneficiar în situaţia aplicării legislaţiei Uniunii Europene.
Certificatul de rezidenţă fiscală prezentat în cursul anului pentru care se fac plăţile este valabil şi în primele 60 de zile calendaristice din anul următor, cu excepţia situaţiei în care se schimbă condiţiile de rezidenţă.
ATENŢIE! O.U.G. nr. 8/2014 a modificat şi alineatul (3) al art. 118 Cod fiscal, astfel că în noua redactare se dispune că în cazul în care s-au făcut reţineri de impozit ce depăşesc cotele din convenţiile de evitare a dublei impuneri, respectiv din legislaţia Uniunii Europene, suma impozitului reţinut în plus se restituie potrivit prevederilor din Codul de procedură fiscală.
——————————(P)——————————

Lege5
 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.
Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.
Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile – de AICI.
ps_evid_mod
Foto articol: Sxc.hu

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here