Prin Ordinul 1276 din 26 august 2011, publicat în Monitorul Oficial 623 din 1 septembrie 2011, s-au aprobat criteriile de alocare a fondului de redistribuire pe casele de asigurări de sănătate.

Ce este fondul de redistribuire ?

Fondul de redistribuire se utilizează pentru echilibrarea bugetelor caselor de asigurări de sănătate. El se constituie în cota de 98% din cota de 37% rămasă în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate după deducerea cotei de 60%, repartizată caselor de asigurări de sănătate proporţional cu veniturile realizate la nivel teritorial şi a cotei de 3% pentru cheltuieli de administrare, funcţionare şi capital ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi caselor de asigurări de sănătate.

Care este rolul criteriilor de alocare pe case de asigurări de sănătate ?

Criteriile de alocare pe case de asigurări de sănătate urmăresc accesul echitabil al asiguratului la servicii de sănătate, prin egalizarea puterii de cumpărare a serviciilor medicale la acelaşi nivel în fiecare judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti şi în funcţie de nevoile relative – risc de îmbolnăvire. Se asigură decontarea serviciilor medicale pentru asiguraţii care virează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Criteriile de alocare pe case de asigurări de sănătate a fondului de redistribuire sunt următoarele:

a) egalizarea puterii de cumpărare a serviciilor medicale de acelaşi tip, în vederea realizării accesului echitabil al asiguraţilor la servicii medicale;

b) asigurarea decontării contravalorii serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale pentru asiguraţii cărora li se acordă servicii medicale decontate de alte case de asigurări de sănătate decât cele la care virează contribuţia de asigurări sociale de sănătate;

c) asigurarea decontării serviciilor medicale pentru asiguraţii Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi ai Casei Asigurărilor de Sănătate a Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritătii Judecătoreşti ale căror venituri nu pot fi evidenţiate distinct la unităţile de trezorerie judeţene şi a municipiului Bucureşti;

d) asigurarea respectării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi, pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here