În Monitorul Oficial nr. 645/2013 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1673/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 245/2012 privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora.
Ordinul analizat astăzi se adresează operatorilor economici care efectuează operaţii de comerţ cu produse accizabile armonizate (băuturi alcoolice, ţigări, produse energetice, energie electrică, gaze naturale, benzină, motorină etc.).
Toţi aceşti operatori, cu mici excepţii, au obligaţia să deţină o autorizaţie de operator cu produse accizabile, în funcţie de rolul acestora în circuitul economic (producător, importator, distribuitor etc.), autorizaţie care dă de obicei dreptul de a efectua aceste activităţi economice.
Autorizarea acestor operatori este aprobată de o comisie de specialitate din cadrul ANAF, compusă din cinci membri, iar aprobarea sau respingerea autorizării se face cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor comisiei.
Ordinul publicat stabileşte următoarea structură a comisiilor teritoriale:
Şeful Biroului vamal de interior/frontieră – membru preşedinte;
Şeful administraţiei judeţene a finanţelor publice – membru;
Reprezentantul Serviciului (Biroului) juridic din cadrul administraţiei judeţene a finanţelor publice – membru;
Persoana desemnată de şeful Biroului vamal de interior/frontieră, cu atribuţii de autorizare din cadrul Biroului vamal de interior/frontieră – membru;
Persoana desemnată de şeful Biroului vamal de interior/frontieră, cu atribuţii în domeniul mişcării produselor accizabile din cadrul Biroului vamal de interior/frontieră – membru.
Notă: OMFP nr. 1673/2013 poate fi consultat gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here