Metodologia pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 25 noiembrie 2012, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 698 din 11 octombrie 2012.

Potrivit documentului legislativ, persoanele care se pot prezenta la concurs sunt:

– candidaţii care au diploma de licenţă în profil medicofarmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta;

– rezidenţii aflaţi în pregătire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012;

– persoanele care au deja o specializare şi doresc să facă pe cea de-a doua. Rezidenţii pot obţine a doua specialitate după îndeplinirea condiţiei din actul adiţional încheiat la contractul de muncă;

– candidaţii care îndeplinesc condiţiile privind cetăţenia stabilite de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi au diploma de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta.

Înscrierile se fac la direcţiile de sănătate publică, respectiv la ministerele cu reţea sanitară proprie, din momentul apariţiei în presă a publicaţiei de concurs, până la data de 22 octombrie 2012 inclusiv.

Aceasta va cuprinde:

– data, locul şi ora desfăşurării concursului;

– condiţiile de participare;

– locul şi perioada de înscriere;

– numărul de locuri pe specialităţi şi centre de pregătire;

– lista posturilor;

– informaţii generale.

Dosarul de înscriere al candidatului trebuie să conţină următoarele documente:

– cererea de înscriere la concurs, cu numele de familie, iniţiala tatălui şi toate prenumele înscrise în buletinul/cartea de identitate/paşaport, centrul universitar şi domeniul pentru care concurează (cu excepţia candidaţilor de la ministerele cu reţea sanitară proprie şi cei care concurează pe locurile publicate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului conform art. 4 alin. (7), pentru care concursul se susţine numai în centrul universitar Bucureşti).

În cerere, candidaţii trebuie să menţioneze acordul pentru folosirea numelui şi pentru afişarea rezultatului pe Internet.

– xerocopia buletinului/cărţii de identitate sau a paşaportului (paginile din care reies numele şi prenumele candidatului, precum şi data naşterii);

– copia legalizată a diplomei de licenţă de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolvenţii promoţiei 2012 pot prezenta adeverinţa privind promovarea examenului de licenţă;

– adeverinţă eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat şi tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenţi şi specialişti;

– certificatul medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în care se precizează ca este apt sau inapt din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează;

– copia legalizată a actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele;

– chitanţa de plata a taxei de concurs. Taxa de concurs este stabilită de Ministerul Sănătăţii şi se achită în contul ministerului care va fi indicat prin publicaţia de concurs.

Concursul se desfăşoară în data de 25 noiembrie 2012, sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de 4 ore. Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat de cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here