Un Ordin al Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală are ca obiect modificarea conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

Ordinul ANAF cu nr. 3665/2011 a fost publicat în Monitorul oficial nr. 1 din 3 ianuarie 2012.

Astfel cum se arată în Comunicatul ANAF, prin Nota privind unele propuneri în domeniul declarării TVA s-a stabilit includerea în modelul formularului “Decont de taxă pe valoarea adăugată” a unui rând distinct, în care persoana impozabilă să declare dacă, în perioada de raportare, a efectuat operaţiuni taxabile pentru care a aplicat taxarea inversă pentru cerealele şi plantele tehnice prevăzute la art.160 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal. Această măsură a fost luată ca urmare a angajamentelor asumate de România în procesul de solicitare a autorizării pentru aplicarea unei măsuri speciale de derogare în vederea implementării taxării inverse pentru cereale şi plante tehnice.

De asemenea, pentru a acorda posibilitatea organelor fiscale de a efectua unele verificări documentare pe baza informaţiilor declarate de contribuabili atât în decontul de taxă pe valoarea adăugată, cât şi în declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, în scopul identificării eventualelor sume reprezentând TVA nedeclarate de contribuabil, se includ, în Decontul de taxă pe valoarea adăugată, rânduri distincte privind operaţiunile efectuate pe teritoriul României pentru care au fost emise facturi către persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

În anexa la ordin sunt prezentate: noul formular de declaraţie, instrucţiunile de completare şi Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi păstrare ale formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

La data intrării în vigoare a acestui ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.183/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 4 februarie 2011.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here