Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere) a fost modificată prin Ordinul comun al ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi preşedintelui Institutului Naţional de Statistică  nr. 81 din 13 februarie 2012, publicat în Monitorul Oficial 128 din 22 februarie 2012.

Actul normativ cuprinde noile ocupaţii practicate în cadrul economiei naţionale.

LISTA ocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionale ce modifică şi completează Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere) este anexată la Ordinul nr.81/2012 şi poate fi găsită la următoarea adresă: http://lege5.ro/Gratuit/gmytenbxgy/ordin-81-2012-privind-modificarea-si-completarea-clasificarii-ocupatiilor-din-romania-nivel-de-ocupatie-sase-caractere-aprobata-prin-ordinul-ministrului-muncii-familiei-si-protectiei-sociale-si-al-pre

De asemenea, actul normativ mai cuprinde modificări ale denumirilor unor ocupaţii. Astfel,  se modifică denumirea ocupaţiei cod 221108 din “medic medicină în familie” în “medic medicină de familie” şi denumirea ocupaţiei cod 261205 din “magistrat consultant” în “asistent judiciar”.

Totodată, se rectifică codul ocupaţiei “inspector general vânătoare” din 121103 în 131103 şi codul ocupaţiei “expert inginer metalurg” din 214707 în 214607. Alte rectificări sunt la codul ocupaţiei “cercetător în turnarea metalelor” din 214944 în 214644 şi la codul ocupaţiei “mercantizor” din 322402 în 332402.

Ocupaţii mutate

Potrivit actului normativ, se mută ocupaţia “expert tehnic extrajudiciar” din grupa majoră 3 “Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic” în grupa majoră 2 “Specialişti în diverse domenii de activitate” şi va avea codul 214951.

În acelaşi timp, se mută ocupaţia “consilier de probaţiune” din grupa de bază 2612 “Magistraţi” în grupa de bază 2619 “Specialişti în domeniul juridic neclasificaţi în grupele de bază anterioare” şi va avea codul 261921.

O altă mutare este cea a ocupaţiei “inspector de probaţiune” din grupa de bază 2612 “Magistraţi” în grupa de bază 2619 “Specialişti în domeniul juridic neclasificaţi în grupele de bază anterioare” şi va avea codul 261922.

Nu în ultimul rând, se mută ocupaţia “administrator societate comercială” din grupa de bază 2149 “Ingineri şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare” în grupa de bază 2421 “Analişti de management şi organizare” şi va avea codul 242111.

Ocupaţii radiate

* ocupaţia “inspector justiţie”, cod 261902.

* ocupaţia “consilier de justiţie”, cod 261904.

* ocupaţia “referent de specialitate în justiţie”, cod 261905.

* ocupaţia “inspector general judecătoresc”, cod 261907.

* ocupaţia “inspector general notarial”, cod 261908.

* ocupaţia “inspector general penitenciare”, cod 261909

* ocupaţia “conducător carte funciara”, cod 341102

* ocupaţia “grefier dactilograf (curte de apel, tribunal, judecătorie)”, cod 341109

* ocupaţia “videojurnalist” de la codul 216608, care se regăseşte cu aceeaşi denumire la codul 265436.

* ocupaţia “fotograf şi tehnician la echipamente de înregistrare imagine şi sunet” de la codul 343105, care se regăseşte cu denumirea “fotograf” la codul 343101 şi cu denumirea “tehnician la echipamente de înregistrare imagine şi sunet” la codul 352134.

Sursa: Monitorul Oficial

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here