În Monitorul Oficial 581 din 17 august 2011 (M. Of. 581/2011) s-a publicat Ordinul 580 din 4 august 2011 (Ordinul 580/2011) privind modificarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului transporturilor nr.655/2007 pentru aprobarea Normelor uniforme privind transporturile pe căile ferate din România.

În conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători, ministrul transporturilor şi infrastructurii emite ordinul:

Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2007 pentru aprobarea Normelor uniforme privind transporturile pe căile ferate din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 şi 16 bis din 9 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Norme uniforme călători 11 va avea următorul cuprins:

„Norme uniforme călători 11
Tariful biletelor de călătorie se restituie parţial, în cazul îmbolnăvirii în parcurs, numai pentru distanţa neparcursă.”

2. Norme uniforme călători 18 va avea următorul cuprins:

„Norme uniforme călători 18
18.1. Tarifele sunt diferenţiate în funcţie de rangul trenului, de vitezele de circulaţie şi de gradul de confort.
18.2. Pentru fiecare rang de tren se aplică tarife corespunzătoare clasei 1 sau a 2-a şi zonei kilometrice tarifare.
18.3. Când un călător utilizează mai mult de un tren pentru deplasarea între staţia de cale ferată de plecare şi staţia de cale ferată de destinaţie, legitimaţia de călăttorie se va tarifa pentru fiecare tren în parte.”

3. Norme uniforme călători 29 va avea următorul cuprins:

„Norme uniforme călători 29
29.1. Pentru călătoria cu loc rezervat la trenurile de călători cu regim de rezervare a locurilor, călătorul trebuie să posede legitimaţie de călătorie valabilă la rangul de tren respectiv, pentru clasa şi relaţia pe care circulă, şi tichetul de rezervare a locului.
29.2. Când un călător utilizează mai mult de un tren cu regim de rezervare pentru deplasarea între staţia de cale ferată de plecare şi staţia de cale ferată de destinaţie, se va tarifa câte un tichet de rezervare a locului pentru fiecare tren cu regim de rezervare la care se asigură loc rezervat.”

4. Norme uniforme călători 30 va avea următorul cuprins:

„Norme uniforme călători 30
30.1. Călătorii pot solicita călătoria:
– la o clasă superioară;
– pe o rută mai lungă;
– cu un tren de rang superior;
– cu plata diferenţei de clasă, a diferenţei de rută, respectiv a diferenţei de rang de tren, numai la trenurile operatorului de transport feroviar public de călători la care are valabilă legitimaţia de călătorie.
30.2. Diferenţele de tarif pot fi cerute la staţia de cale ferată de plecare, la o staţie de cale ferată din parcurs sau la agentul operatorului de transport feroviar public de călători care deserveşte acel tren.”

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 11 decembrie 2011.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here