OI IMM a lansat, pe 23.05.2011, operaţiunea dedicată investiţiilor pentru IMM-uri, 1.1.1. A1 – Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.065.000 şi 6.375.000 lei pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijloci,i din cadrul POSCCE.

Organismul Intermediar pentru IMM informează solicitanţii de fonduri europene nerambursabile alocate în cadrul Operaţiunii 1.1.1.A1 – Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.065.000 şi 6.375.000 lei pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii, DMI 1.1, Axa Prioritară 1 a POS CCE, că pe 23 mai 2011, prin Ordinul nr. 1031/23.05.2011, Ministrul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri a aprobat forma finală a Ghidului Solicitantului şi lansarea Cererii de Propuneri de Proiecte pentru anul 2011.

Bugetul acestui apel de proiecte este de 425 mil. lei.

Apelul de proiecte, lansat pe 23 mai, rămâne deschis până pe data de 23 august 2011 ora 9.00.

Aplicaţia electronică de înregistrare on-line a proiectelor se va deschide pe data de 2 iunie 2011, ora 9.00.

La acest apel de proiecte se pot înscrie şi depune un număr nelimitat de proiecte. Toate proiectele depuse vor fi evaluate şi vor obţine un punctaj conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, urmând ca alocarea financiară efectivă să se facă în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute de proiectele declarate eligibile şi avizate pentru finanţare de către AM POS CCE, până la nivelul bugetului alocat apelului.

Pentru calculul indicatorilor financiari prevăzuţi în Formularul E – Planul de Afaceri anexat la Cererea de Finanţare, toţi solicitanţii vor trebui să utilizeze aplicaţia electronică unică, special elaborată în acest sens. Pentru utilizarea acestui program, se accesează link-ul http://acb.minind.ro unde se găsesc informaţiile necesare utilizării acestuia.

*

Referitor la etapa de contractare a proiectelor declarate eligibile în cadrul Apelului 3 (2010) al Operaţiunii 1.1.1.A2 – sprijin financiar nerambursabil de până la 1.075.000 lei pentru întreprinderile mici şi mijlocii, OI IMM informează beneficiarii că, în conformitate cu instrucţiunile AM POS CCE, pentru întocmirea Contractelor de Finanţare, aceştia trebuie să prezinte dovezi certe privind capacitatea de finanţare/cofinanţare a proiectului, respectiv prezentarea de: scrisoare de confort (angajantă)/extras de cont (cu depozit colateral)/contract/linie de credit, emise de o instituţie financiară bancară din Romania, şi care vor acoperi cel puţin valoarea finanţării proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinanţare din cheltuielile eligibile şi, în totalitate, cheltuielile neeligibile ale proiectului (inclusiv TVA).
Dovada capacităţii de finanţare/cofinanţare a proiectului va fi prezentată la OI IMM împreună cu celelalte documente solicitate în vederea întocmirii Contractului de Finanţare. În cazul în care valoarea cumulată a cofinanţării cheltuielilor eligibile şi a celor neeligibile (inclusiv TVA) nu depăşeşte suma de 100.000 Euro (echivalent în lei), solicitantul nu are obligaţia de a prezenta aceste documente, rămânând suficientă Declaraţia de Angajament anexată la Cererea de Finanţare depusă (Formularul B).

OI pentru IMM recomandă solicitanţilor şi beneficiarilor de fonduri structurale aferente operaţiunilor gestionate în cadrul Axei Prioritare 1 a POS CCE să consulte lista de greşeli frecvente întâlnite în dosarul Cererilor de Rambursare şi în dosarul Cererilor de Prefinanţare pentru proiectele cofinanţate în cadrul POS CCE, constatate în procesul de verificare administrativă a Cererilor de Rambursare/Prefinanţare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here