Proiectul strategic “Strategie comună pentru dezvoltare teritorială durabilă a zonei transfrontaliere România-Bulgaria” a fost aprobat în data de 17 iunie 2011 de către Comitetul Comun de Selecţie (CCS) al Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013.

Proiectul se va implementa pentru o perioadă de 24 de luni şi are ca scop armonizarea politicilor economice, sociale, de mediu şi culturale la nivelul întregii zone transfrontaliere.

Prin proiect se urmăreşte să se elaboreze o strategie comună de dezvoltare teritorială, o bază de date operaţională, un set de indicatori şi o metodologie comună pentru monitorizarea teritorială.

În acelaşi timp, se vor implementa proiecte pilot în domeniul competitivităţii economice – mediului de afaceri, educaţiei – dezvoltării resurselor umane, agriculturii – îmbunătăţirilor funciare, transportului – infrastructurii şi turismului.

Principalele grupuri ţintă sunt administraţia publică locală şi centrală, universităţi, institute de cercetare şi mediul de afaceri.

Sursa: http://www.mdrt.ro/

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here