În Monitorul Oficial 624 din 2 septembrie 2011, prin Ordinul 2072 din 12 august 2011, s-a aprobat Ghidul de finanţare a Programului privind refacerea siturilor contaminate istoric.

Detalii despre Program

Obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor care vizează refacerea şi remedierea solului contaminat, conservarea proprietăţilor fizice şi chimice corespunzătoare, precum şi a calităţii solului şi vederea asigurării protecţiei şi altor elemente ale mediului natural.

Scopul programului este acela de a reface ecosistemele terestre afectate şi de a le aduce cât mai aproape de starea naturală, aplicând unele măsuri de curăţare/ remediere şi/ sau reconstrucţie ecologică.

Obiectivele principale ale programului sunt refacerea şi îmbunătăţirea calităţii solului, asigurarea standardelor de sănătate a populaţiei, protecţia colectivităţilor umane împotriva factorilor dăunători, antropici şi naturali, precum şi îmbunătăţirea aspectului peisagistic.

Programul se finanţează de Administraţia Fondului pentru Mediu, în baza contractelor multianuale încheiate în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Finanţarea se acordă în proporţie de până la 90% din cheltuielile eligibile ale unui proiect. Suma solicitată nu poate să depăşească 10.000.000 lei, în caz contrar proiectul este considerat respins.

Sunt solicitanţi eligibili în cadrul programului unităţile administrativ-teritoriale şi subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor constituite potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au în proprietate/administrare suprafeţe de teren declarate situri contaminate.

Ghidul conţine şi alte informaţii utile cu privire la etapele sesiunii de finanţare, documentele necesare pentru finanţare, precum şi criteriile de eligibilitate.

Îl puteţi consulta la adresa: http://lege5.ro/Gratuit/gi3danzvg4/ghid-din-2011-de-finantare-a-programului-privind-refacerea-siturilor-contaminate-istoric.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here