Ministerul Finanţelor Publice doreşte ratificarea Protocolului  între România şi Republica Austria şi a Protocolului adiţional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, ratificată prin Legea nr. 333/2005.

Potrivit Notei de fundamentare care însoţeşte proiectul de Lege al MFP, prin încheierea acestor Protocoale se creează posibilitatea efectuării unui schimb extins de informaţii în domeniul fiscal, inclusiv în cel bancar, ori de câte ori sunt solicitate astfel de informaţii de către autorităţile competente din cele două ţări.

* Context

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) a comunicat renunţarea mai multor ţări, printre care şi Republica Austria, la rezervele sau poziţia avută de acestea faţă de prevederile articolului 26 ”Schimb de informaţii” din modelul OCDE al Convenţiei de evitare a dublei impuneri.

În acest context şi ţinând cont de noul standard, convenit pe plan internaţional în cadrul OCDE, în privinţa schimbului de informaţii în scopuri fiscale, a fost necesară modificarea art. 27 din Convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată între România şi Republica Austria, prin negocierea şi încheierea unor Protocoale care să conţină prevederi cu privire la schimbul lărgit de informaţii în scopuri fiscale.


Sursa foto: Lege5.ro

În acest sens, partea română a obţinut în anul 2010 aprobarea necesară din partea Guvernului şi a Preşedintelui României pentru iniţierea negocierilor în vederea încheierii unui Protocol de modificare a Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiată între România şi Republica Austria, în conformitate cu prevederile Legii nr. 590/2003 privind tratatele.

În urma negocierilor purtate, prin corespondenţă, între reprezentanţii Ministerelor de Finanţe din România şi Republica Austria, a fost convenit textul Protocolului între România şi Republica Austria şi a Protocolului adiţional de modificare a Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiată între cele două state.

În baza aprobării de semnare obţinută în şedinţa Guvernului din 2 februarie 2011, a avut loc la Viena la 1 octombrie 2012, semnarea Protocolului între România şi Republica Austria şi a Protocolului adiţional de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005.

Proiectul de act normativ prevede ca Protocoalele să intre în vigoare în prima zi a celei de-a treia luni imediat următoare datei la care s-a primit ultima dintre notificările prin care cele două ţări se informează reciproc, pe cale diplomatică, cu privire la îndeplinirea tuturor procedurilor legale necesare pentru intrarea lor în vigoare şi se vor aplica începând cu prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului în care acestea intră în vigoare.

Actele normative care reglementează aspectele prezentate mai sus pot fi consultate integral şi gratuit pe Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Sursa: Ministerul Finanţelor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here