Președintele României Klaus Iohannis  a semnat decretul privind promulgarea Legii 101/2021, potrivit căreia, toate companiile din România vor trebui să depună anual declarația privind beneficiarii reali.

Amintim că anul trecut prin Legea nr. 108 din 03 Iulie 2020, s-a instituit scutirea la obligația declarării beneficiarului real de către societățile deja înmatriculate care au participanți la societate persoane fizice, când aceștia sunt singurii beneficiari reali.

Prin noua lege promulgată vor fi eliminare aceste excepţii:

„Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăților. Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației, regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat”, scrie în proiectul de lege promulgat.

Menţionăm că, Reprezentanța Permanentă a României la UE a transmis către Direcția armonizare legislativă din cadrul Ministerului Afacerilor Externe un mesaj în legătură cu existența unor îngrijorări la nivelul Comisiei Europene cu privire la faptul că adoptarea L 108/2020 ar afecta serios o parte esențială a Directivei (informatiile privind beneficiarul efectiv), care ar lipsi cu desăvârșire.

Astfel, autoritățile Române au la dispoziție un termen de 2 luni pentru a răspunde celor sesizate,

Netranspunerea în termen a Directivei 2015/849, respectiv pentru adoptarea cu întârziere a Legii nr. 129/2019, împotriva României a fost deschisă procedură de infingement, țara noastră fiind sancționată la plata către Comisie a unei sume forfetare în cuantum de 3 milioane de euro, în Cauza C‑549/18.

Pentru transpunerea cu întârziere a Directivei (UE) 2018/843 la nivelul Comisiei Europene a fost deschisă o nouă cauză împotriva României.

Nesoluționarea acestei problematici în termenul solicitat de Comisie (2 luni), ar însemna o a treia abatere a României în ceea ce privește transpunerea corectă și completă în legislația internă a actelor normative de drept unional în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, fapt ce ar fi de natură să conducă la acțiuni și sancțiuni mai ferme din partea Comisiei Europene.

Aşadar, la 31 mai 2021, cand este termenul pentru depunerea la Ministerul Finanțelor a situațiilor financiare pentru anul 2020, va trebui transmisă la Registrul Comerțului  şi declarația anuală privind beneficiarii reali, de către toate firmele.

“Declarația anuală se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit”, mai prevede proiectul de lege promulgat.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here