Prin Hotărârea nr. 669/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 467 din 4 iulie a.c., Guvernul stabileşte autorităţile publice române şi modalitatea de acces a acestora la componenta Prum în scopul căutării automate a datelor privind înmatricularea vehiculelor în bazele de date ale statelor membre ale Uniunii Europene care utilizează componenta Prum, precum şi accesul la datele din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, al punctelor naţionale de contact ale statelor membre care utilizează componenta Prum.

Pe teritoriul UE este funcţional programul informatic EUCARIS destinat realizării schimbului de date privind permisele de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, componenta Prum fiind o aplicaţie EUCARIS destinată realizării schimbului de date privind înmatricularea vehiculelor.

În calitate de punct naţional de contact în domeniul schimbului de date privind vehiculele înmatriculate, Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administraţiei şi Internelor (DRPCIV), asigură consultarea de către punctele naţionale de contact ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene a datelor din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate (RNEPCVI), prin componenta Prum.

DRPCIV poate solicita punctelor naţionale de contact ale celorlalte state membre informaţii cu privire la legalitatea accesării RNEPCVI.

DRPCIV este desemnată operator pentru componenta Prum şi asigură accesul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră Române la această aplicaţie prin proceduri de interogare automată de date.

Hotărârea de guvern stabileşte:

– regimul de accesare a cazurilor individuale de către autorităţile cu atribuţii de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor sau pe timpul îndeplinirii activităţilor de menţinere ori asigurare a ordinii şi siguranţei publice;

– atribuţiile Poliţiei Române şi ale Poliţiei de Frontieră Române în ce priveşte efectuare de  proceduri de interogare automată prin componenta Prum, utilizând un număr complet de identificare a vehiculului sau un număr complet de înmatriculare.

– accesul altor autorităţi la procedurile de interogare, prin solicitări adresate Poliţiei Române sau Poliţiei de Frontieră Române;

– atribuţiile Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor în ce priveşte funcţionalitatea componentei Prum la nivel naţional.

Datele cu caracter personal obţinute sunt utilizate numai în cazul individual pentru care au fost solicitate şi numai de către autorităţile şi instituţiile publice române cu atribuţii în soluţionarea acestuia. Aceste date pot fi furnizate şi altor autorităţi sau instituţii publice române numai după obţinerea acordului statului membru de provenienţă şi numai pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege pentru autoritatea ori instituţia publică respectivă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here