Parlamentul a ratificat Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind recunoaşterea academică a diplomelor şi perioadelor de studii din învăţământul superior, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2012.

Actul de ratificare este Legea nr. 108/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 242 din 26 aprilie 2013, în vigoare de la 29 aprilie a.c.

Acordul dintre cele două părţi a fost semnat la Bucureşti, la data de 18 octombrie 2012, având în vedere Acordul cultural din 1965 şi în condiţiile angajamentelor asumate prin Convenţia de la Lisabona (1997) şi prin Declaraţia de la Bologna (1999).

Obiectul acordului îl constituie facilitarea recunoaşterii reciproce a diplomelor şi a perioadelor de studii, în vederea continuării studiilor în instituţiile de învăţământ superior acreditate de pe teritoriul statului celeilalte părţi, cu respectarea dreptului Uniunii Europene aplicabil în domeniul recunoaşterii diplomelor.
Acordul defineşte domeniul de aplicare, respectiv instituţii de învăţământ şi diplome, inclusiv gradele care atestă diferitele niveluri de învăţământ superior comune tuturor domeniilor de formare şi care corespund principalelor niveluri de referinţă din cadrul Spaţiului European al Învăţământului Superior.
Autorităţile competente pentru recunoaşterea academică a diplomelor sunt următoarele:

Pentru partea franceză, autoritatea competentă pentru recunoaşterea academică a unei diplome obţinute în străinătate şi, mai ales, pe teritoriul statului celeilalte părţi este instituţia franceză de învăţământ superior la care titularul diplomei intenţionează să se înscrie în vederea continuării studiilor;

Pentru partea română, autoritatea competentă pentru recunoaşterea academică a unei diplome obţinute în străinătate şi, mai ales, pe teritoriul statului celeilalte părţi este Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor. Instituţiile de învăţământ superior din România recunosc, în vederea continuării studiilor, perioadele de studii finalizate cu o diplomă care nu are echivalent în sistemul românesc de învăţământ superior, inclusiv diploma de Licence professionnelle obţinută pe teritoriul statului celeilalte părţi.

p1
Sursa foto: Lege5.ro
Luând în considerare condiţiile de admitere specifice fiecărei părţi, Acordul defineşte condiţiile pentru:
• admiterea în ciclul de studii universitare de Licence/Licenţă;
• admiterea în ciclul de studii universitare de Master/Master, căruia îi corespund 300 de credite ECTS;
• admiterea în Franţa la studii de “inginer”;
• admiterea la studii doctorale.
Alte prevederi din Acord se referă la:
• recunoaşterea perioadelor de studii;
• informaţii privind diplomele, autorităţile competente pentru furnizarea de informaţii privind diplomele eliberate pe teritoriul statului celeilalte părţi fiind: pentru Franţa – Centrul ENIC/NARIC Franţa; pentru România – Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.
Acordul este prevăzut să intre în vigoare la data ultimei notificări a părţilor privind finalizarea procedurilor interne necesare în acest scop.
Acordul este încheiat pentru o perioadă de 5 ani şi se reînnoieşte, prin tacită reconducţiune, pentru noi perioade de câte un an. Fiecare dintre părţi poate denunţa acordul printr-o notificare transmisă pe cale diplomatică cu cel puţin 6 luni înainte de data expirării perioadei de valabilitate.

Legea nr. 108/2013 şi Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze pot fi consultate pe Lege5.ro – noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here