Prin pachetul lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, Comisia Europeană declanşează acţiuni împotriva statelor membre care nu au respectat întocmai obligaţiile care le revin în temeiul dreptului UE.

Aceste decizii, luate în numeroase sectoare, vizează garantarea aplicării corecte a dreptului UE în beneficiul cetăţenilor şi al întreprinderilor.

În pachetul de acţiuni de infringement din luna octombrie, Comisia cere României să îşi modifice legislaţia referitoare la antrepozitele fiscale. În comunicatul de presă din 24 octombrie se arată că CE a solicitat în mod oficial României să îşi modifice legislaţia privind autorizarea antrepozitelor fiscale. Produsele accizabile sunt în general fabricate, şi pot fi ulterior depozitate în regim suspensiv de accize, în antrepozite fiscale.

Aceasta înseamnă că ele pot fi deplasate în regim suspensiv de accize de la un antrepozit situat într-un stat membru la un antrepozit situat în alt stat membru. Antrepozitele fiscale autorizate includ, de exemplu, rafinăriile, distileriile, instalaţiile şi magazinele înregistrate, comercianţii înregistraţi etc.

La momentul actual, în România numai rafinăriile pot obţine autorizaţia de exploatare a unui antrepozit fiscal de depozitare a produselor energetice (cu excepţia antrepozitelor aflate în zona aeroporturilor).

Această măsură nu este conformă cu normele UE în materie de accize şi reprezintă o discriminare împotriva produselor energetice din alte state membre. În mod concret, aceasta înseamnă că produsele accizabile provenind din alte state membre nu pot fi deţinute în antrepozite şi nu pot beneficia de regimul suspensiv de accize.

Prin urmare, România este somată să îşi modifice legislaţia în termen de două luni pentru a o alinia la legislaţia UE (a doua etapă a procedurii de infringement). În caz contrar, Comisia Europeană poate înainta cazul Curţii Europene de Justiţie.

Ţara noastră a mai figurat şi în pachetul de acţiuni comunicate în luna septembrie, pe chestiuni legate de mediu, pe motivul că România nu transpune legislaţia UE referitoare la recuperarea vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină. Legislaţia vizează reducerea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) în atmosferă generate de activităţile de alimentare la staţiile de benzină, deoarece aceşti compuşi contribuie la afecţiuni respiratorii şi dăunează mediului.

Legislaţia în cauză ar fi trebuit să fie în vigoare de la 1 ianuarie 2012. Comisia a iniţiat o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor în acest caz în luna martie a acestui an, iar în septembrie a.c. a transmis un aviz motivat (a doua etapă a acţiunii UE în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor), România având la dispoziţie două luni pentru a trimite un răspuns.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here