Anunţul Comisiei Europene a fost făcut în urma sesizării formulate de Deloitte România în urmă cu doi ani.

Pe 24 octombrie, Comisia Europeană a somat în mod oficial România să reintroducă antrepozitele fiscale de depozitare de produse energetice.  Acest demers (a doua etapă a procedurii de infringement) are la bază plângerea formulată de Deloitte către Comisia Europeană în noiembrie 2010, potrivit căreia eliminarea antrepozitelor fiscale de depozitare constituie o încălcare a legislaţiei europene în domeniul accizelor.

Produsele energetice (benzină, motorină) pot fi depozitate în aşa-numitele antrepozite fiscale, de exemplu depozite de carburanţi, şi transportate fără accize de la un antrepozit la altul, cu condiţia ca acestea să fie situate în state membre UE.  În România, însă, numai rafinăriile pot, în prezent, să obţină autorizaţia de exploatare a unui antrepozit fiscal de depozitare a produselor energetice, cu excepţia antrepozitelor din aeroporturi.

„Eliminarea antrepozitelor fiscale de depozitare de produse energetice a adus mari pierderi companiilor din România, punându-le într-o poziţie defavorabilă față de jucătorii care acţionează pe celelalte pieţe ale Comunităţii, având în vedere că produsele respective nu mai beneficiază de regimul suspensiv de accize”, explică Mihai Petre, iniţiatorul acestui demers şi Senior Manager Vamă şi Comerţ Internaţional în cadrul Deloitte Tax.

Una dintre societăţile grav afectate de această măsură a fost societatea ce operează terminalul petrolier al României – Oil Terminal.

„Pierderea autorizaţiei de antrepozit fiscal a pus societatea Oil Terminal într-o poziţie destul de dificilă faţă de client”, spune Gabriel Daraban, Director Comercial Oil Terminal. „În aceşti doi ani, am pierdut volume, clienţi importanţi în comercializarea carburanţilor şi, nu în ultimul rând, am avut întârzieri masive la exporturile pe cale maritimă.  Din aceste motive, nu poate decât să ne bucure iniţiativa echipei Deloitte şi sperăm că în două luni ne vom relua activitatea în condiţii normale de operare în special pe partea de export produse accizabile”.

O condiţie a aderării la Comunitatea Europeană este ca legislaţia în domeniul produselor accizabile să fie aliniată la directivele europene, în toate statele membre. Orice abatere de la aceste norme poate conduce la grave distorsiuni ale pieţei, motiv pentru care este foarte important sa fie strict monitorizate.

„Se pare că demersul nostru în vederea reintroducerii antrepozitelor fiscale de depozitare a dat roade.  Anunţul Comisiei Europene demonstrează încă o dată implicarea acesteia şi deschiderea de care dă dovadă faţă de sesizările pe care le facem”, adaugă Mihai Petre.

El reaminteşte că orice abatere faţă de normele impuse de legislaţia europeană poate fi adusă la cunoștinţa Comisiei şi, cu o bună susţinere a argumentelor prezentate, va avea întotdeauna sorţi de izbândă.

„Comisia Europeană are grijă ca fiecare stat membru să respecte legislaţia europeană. Ţine de fiecare dintre noi să sesizeze orice abatere pentru o bună funcţionare a întregii Uniuni Europene”, încheie Mihai Petre.

România este obligată să-şi modifice legislaţia antrepozitelor fiscale în termen de două luni. În caz contrar, Comisia Europeană poate înainta cazul Curţii Europene de Justiţie.

Regimul fiscal al produselor energetice se regăseşte în articolul 20616 din Codul fiscal. Alineatul (2) al articolului amintit dispune că intră sub incidenţa prevederilor din Titlul VII Capitolul 11 privind regimul accizelor armonizate, secţiunile a 7-a – privind antrepozitul fiscal – şi a 9-a – deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize – doar următoarele produse energetice:

a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor;

b) produsele cu codurile NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 şi 2707 50;

c) produsele cu codurile NC de la 2710 11 la 2710 19 69. Pentru produsele cu codurile NC 2710 11 21, 2710 11 25 şi 2710 19 29, prevederile secţiunii a 9-a se vor aplica numai circulaţiei comerciale în vrac;

d) produsele cu codurile NC 2711, cu excepţia 2711 11, 2711 21 şi 2711 29;

e) produsele cu codul NC 2901 10;

f) produsele cu codurile NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 şi 2902 44;

g) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetică, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor;

h) produsele cu codul NC 3824 90 99, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau pentru motor.

ATENŢIE! De la 1 ianuarie 2013, Prin efectul dispoziţiilor date de O.G. nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal, categoriile de mai sus se vor completa cu produsele cu codurile NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 şi 3811 90 00.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here