Ministerul Finanțelor a publicat astăzi, 27 octombrie, un proiect de ordin pentru aprobarea specificațiilor tehnice și de utilizare a facturii electronice. Tot astăzi  şi ANAF a publicat un proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (084) ”Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-factura/renunțare la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura”.

Amintim că, prin OUG 120/2021 a fost reglementat sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, precum și factura electronică la nivel național, care potrivit ordonanţei, la 6 noiembrie, ar trebui sa devină operaţional.

Prin proiectul Ministerului Finanţelor se stabilesc:

  • specificațiile tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice;
  • identificatorul setului de reguli;
  • regulile adiționale impuse de specificația tehnică și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice RO_CIUS.

Totodată, proiectul ANAF este aprobat modelul și conținutul formularului (084) “Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura.

Potrivit OUG 120/2021, operatorii economici, respectiv orice entități care desfășoară activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse și/sau prestarea de servicii, care emit facturi electronice către alți operatori economici (relații B2B), pot opta, în condițiile prevăzute de acest act normativ, pentru transmiterea acestora către destinatari folosind sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

Emitentul facturii electronice, care optează pentru transmiterea acesteia în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, este obligat să se înregistreze în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura (Registrul RO e-Factura).

Potrivit proiectului, înscrierea în Registrul RO e-Factura și radierea din Registru RO e-Factura se face prin transmiterea formularului (084) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțare la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura”, având bifată secțiunea III.

Formularul (084) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțare la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura” se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

Operatorul economic care a optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura este înscris în Registrul RO e-Factura începând cu data de 1 a lunii următoare transmiterii formularului (084).

De la momentul înscrierii în Registrul RO e-Factura, emitentul dobândește și calitatea de destinatar.

Operatorii economici pot să renunțe la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura, până la data înscrierii acestora în Registrul RO e-Factura, respectiv până la data de 1 a lunii următoare transmiterii cererii de înregistrare, prin transmiterea unui nou formular (084) având bifată secțiunea IV.

”Renunțare la cererea privind înregistrarea în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică (Registrul RO e-Factura)” și completată cu numărul și data înregistrării formularului inițial (084) prin care operatorul economic a solicitat înregistrarea în Registrul RO e-Factura.

În vederea utilizării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, atât emitentul facturii electronice, cât și destinatarul acesteia trebuie să fie înregistrați în Registrul RO e-Factura. Registrul RO e-Factura este public și se afișează pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here