Ordinul nr. 577/2021 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor juridice străine a intrat în vigoare la 19 mai 2021.

Potrivit ordinului, persoana juridică străină înregistrată cu locul conducerii efective în România are obligația ca până la data de 30 iunie 2021 inclusiv să depună la organul fiscal un chestionar în baza căruia Fiscul le va stabili rezidența fiscală în ţară:

(…)„are obligația ca până la daca de 30 iunie 2021 inclusiv să depună la organul fiscal central competent formularul prevăzut la art. lit. a) și să anexeze documentele prevăzute la art. 81 alin. (2) din Codul fiscal” scrie în textul de act normativ.

Prevederea este conținută în Legea nr. 296/2020. Chestionarul se depune însoţit de documentele prevăzute la art. 81 alin. (2) din Codul fiscal:

a) copia legalizată însoțită de traducerea autorizată a deciziei/hotărârii acționarilor/asociaților/fondatorilor/membrilor consiliului de administrație/directorilor executivi ai persoanei juridice străine cu privire la stabilirea locului conducerii efective în România;

b) copia legalizată însoțită de traducerea autorizată a actului constitutiv actualizat al persoanei juridice străine;

c) copia legalizată a extrasului de la Registrul Comerțului sau organismului similar din statul străin în care este înregistrată persoana juridică străină, din care rezultă acționariatul și aportul acestuia în capitalul persoanei juridice străine; orice modificări ulterioare se comunică organului fiscal central competent în termen de 45 de zile calendaristice de la data producerii lor;

d) copia documentului sau actului privind utilizarea spațiului din România unde se va exercita efectiv conducerea persoanei juridice străine;

e) copia legalizată însoțită de traducerea autorizată a contractelor încheiate cu directorii executivi/membrii consiliului de administrație ai persoanei juridice străine având locul conducerii efective în România.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here