Legea nr. 42/2023 privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, a cerinţelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare şi a cerinţelor de raportare şi monitorizare a echipamentelor electrice şi electronice reutilizate va intra în vigoare la 17 martie 2023. 

Activitatea de pregătire pentru reutilizarea echipamentelor electrice şi electronice care constituie deşeuri nu se confundă cu reutilizarea generală a echipamentelor electrice şi electronice prin intermediul pieţei secondhand. Reutilizarea generală are loc înainte ca produsul să devină deşeu, iar pregătirea pentru reutilizare are loc după ce obiectele devin deşeuri.

Reutilizarea este operaţiunea prin care produsele sau componentele care nu sunt deşeuri sunt utilizate din nou în acelaşi scop pentru care au fost concepute, înainte ca utilizatorul final să arunce produsul şi înainte de a se genera deşeuri.

Pregătirea pentru reutilizare înseamnă operaţiuni de verificare, curăţare sau reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deşeuri sunt pregătite astfel încât acestea să poată fi reutilizate fără nicio altă operaţiune de preprocesare.

Odată pregătite pentru reutilizare, echipamentele electrice şi electronice îşi încetează statutul de deşeu şi pot fi vândute sau donate ca echipamente recondiţionate către consumatorii interesaţi de echipamente de acest gen.

Consumatorii au dreptul la o informare corectă şi transparentă privind procesul de pregătire pentru reutilizare, reparaţiile efectuate în acest proces, garanţia şi condiţiile de acordare/încetare a acesteia, service-ul postvânzare şi modul de soluţionare a eventualelor reclamaţii ulterioare procesului de vânzare.

În acest sens, eticheta produsului trebuie să indice cu claritate că este vorba de un echipament pregătit pentru reutilizare, să conţină datele de identificare ale operatorului care efectuează pregătirea pentru reutilizare şi să precizeze data la care echipamentul a fost recondiţionat.

Operatorul de pregătire pentru reutilizare trebuie să se asigure că există un sistem de management pentru toate activităţile din domeniile sănătăţii, securităţii, mediului şi calităţii şi trebuie să demonstreze îmbunătăţirea continuă a activităţilor sale printr-un proces de revizuire şi de management.

Acest proces de management trebuie să fie actualizat sau revizuit pe măsură ce apar modificări în activităţile operatorului de pregătire pentru reutilizare şi eficacitatea acestuia trebuie să facă obiectul unei evaluări.

Tot personalul implicat în procesul de pregătire pentru reutilizare trebuie să fie familiarizat cu politica de mediu, sănătate şi securitate privind instalaţia.

Angajaţii şi subcontractanţii implicaţi în operaţii trebuie să fie instruiţi şi formaţi să îndeplinească sarcinile atribuite.

Formarea va include planificarea răspunsului la o urgenţă, măsurile de sănătate şi securitate în muncă, precum şi instruirea pentru activităţile respective efectuate în amplasament. Eficienţa şi adecvarea formării şi instruirii vor fi verificate periodic.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here