Legea nr. 179/2022 privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public intră în vigoare la 17 iunie 2022. Aceasta reglementează cadrul juridic al reutilizării datelor şi documentelor aflate în posesia entităţilor publice şi a întreprinderilor publice, pe care acestea le-au creat în cadrul activităţii proprii, inclusiv în scopul dezvoltării unor noi produse şi servicii informaţionale, precum şi modalităţile practice de facilitare a reutilizării:

a) documentelor existente deţinute de entităţile publice;

b) documentelor existente deţinute de întreprinderile publice care:

(i) îşi desfăşoară activitatea în domeniile definite în Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare;

(ii) îşi desfăşoară activitatea ca operatori de servicii publice potrivit art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului;

(iii) îşi desfăşoară activitatea ca transportatori aerieni care îndeplinesc obligaţii de serviciu public potrivit art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (reformare);

(iv) îşi desfăşoară activitatea ca armatori comunitari care îndeplinesc obligaţii de serviciu public potrivit art. 4 din Regulamentul (CEE) nr. 3.577/92 al Consiliului din 7 decembrie 1992 de aplicare a principiului liberei circulaţii a serviciilor la transporturile maritime în interiorul statelor membre (cabotaj maritim);

c) datelor provenite din activitatea de cercetare, în conformitate cu prevederile art. 13.

Orice persoană fizică sau juridică poate adresa oricărei entităţi publice o solicitare de reutilizare a documentelor descrise la art. 2 lit. i).

Solicitarea se poate depune în format digital sau în format hârtie, cu respectarea condiţiilor privind identificarea solicitantului cu nume, prenume sau denumirea entităţii şi adresa de corespondenţă şi a documentelor solicitate şi scopul pentru care urmează să fie utilizate.

Entităţile publice analizează încadrarea cererii solicitantului în condiţiile prezentei legi şi pun la dispoziţia acestuia, folosind mijloace electronice ori de câte ori este posibil şi oportun, documentele solicitate în vederea reutilizării.

În cazul în care este necesară o licenţă, entităţile publice finalizează oferta de licenţă pentru solicitant iar dacă nu este necesară o licenţă, se va utiliza o licenţă standard care va fi publicată şi disponibilă online.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here