Printre sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârșește o abatere disciplinară se număra și retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile.

În legătură cu această sancțiune remarcăm, în primul rând, caracterul deficitar al formulării sale, pe motivul că ea conține și efectul retrogradării din funcție – acordarea unui salariu inferior, corespunzător funcției inferioare – ceea ce este perfect logic și ar trebui subînțeles. Acordarea aceluiași salariu, ca cel anterior soluționării, ar lipsi de orice conținut sau finalitate retrogradarea respectivă. În plus, salariul, în orice situație trebuie să corespundă unei anumite funcții. Schimbarea funcției, chiar temporară, presupune, ca regulă, și schimbarea (diminuarea) salariului.

În opinia noastră, ar fi fost suficientă următoarea formulare: „retrogradarea din funcție pentru o perioadă ce nu poate depăși 60 de zile”. Această sancțiune pare mai aspră decât cele constând în reducerea salariului; este, de fapt, cea mai grea sancțiune disciplinară, incidentă în cazurile în care abaterea nu justifica desfacerea contractului.

Ea este destinată să se aplice salariaților aflaţi în împrejurări și cu antecedente disciplinare care conferă faptei un grad ridicat de periculozitate. Alături de efectul patrimonial, retrogradarea are un incontestabil impact moral, deoarece persoana în cauza își pierde temporar poziția ierarhică în colectivul de muncă, lucrând, pe timpul sancționării, în subordinea unor persoane egale în grad sau chiar a unor subalterni.

Avându-se în vedere scara sancțiunilor prevăzute de lege, retrogradarea produce și o diminuare a venitului rezultat din muncă, deoarece o funcție inferioară va genera, evident, și un salariu inferior.

Retrogradarea poate fi dispusă doar cu respectarea profesiei celui sancționat. Trecerea într-o altă muncă, care presupune exercitarea unei alte profesii decât cea convenită, constituie o modificare a contractului individual de muncă și nu poate fi făcută fără consimțământul salariatului.

Retrogradarea trebuie să fie efectivă, ea implicând nu numai diminuarea salariului, ci și trecerea temporară într-o altă muncă, în mod temporar. Menținerea celui sancționat, după pronunțarea retrogradării, în postul avut, și îndeplinirea efectivă a atribuțiilor și sarcinilor respective sunt de natură să atragă obligația unității de a-l salariza pentru munca efectiv prestată.

Pentru a fi legală, retrogradarea poate fi aplicată pe cel mult 60 de zile. Orice retrogradare dispusă sau menținută, în fapt, pe o durată mai mare sau pe una neprecizată, reprezintă o modificare unilaterală a contractului de muncă, fără temei legal, și ca atare inadmisibilă, cel în cauza fiind îndreptățit să ceară organului de jurisdicție a muncii anularea ei și reintegrarea în funcție.

De aceea, în decizia de sancționare trebuie indicată obligatoriu perioada în care operează măsura dispusă de angajator. Astfel, sancțiunea nu poate fi pusă în executare și, în plus, este posibil abuzul, prin perpetuarea situației de retrogradare.

Ai nevoie Codul muncii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here