În unele cazuri rar întâlnite în practică, persoanele impozabile au dreptul la restituirea TVA, iar procedura analizată astăzi este total diferită de procedura rambursării de TVA, ce urmează o altă normă legală.

Procedura analizată astăzi s-ar aplica la un caz în care o persoană impozabilă din România facturează cu TVA bunuri către o entitate fără scop patrimonial, recunoscută ca atare, ce transportă aceste bunuri în afara Uniunii Europene, iar bunurile sunt folosite în activități umanitare, caritabile sau educative – art. 294 alin. (1) lit. p) din Codul fiscal, adoptat prin Legea nr. 227/2015 cu modificări ulterioare.

În situația descrisă anterior, persoana impozabilă ce a făcut livrarea de bunuri către organizația fără scop patrimonial, are dreptul să solicite restituirea TVA colectată și plătită pentru livrarea de bunuri.

În acest sens, se aplică procedura adoptată prin ordinul ANAF pe care îl analizăm, respectiv OpANAF nr. 1559/2016 privind aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condiţiile titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată“, publicat în Monitorul Oficial nr. 394 din 24 mai 2016 (M.Of. nr. 394/2016).

Persoana interesată adresează o cerere autorității fiscale la care este arondată solicitând restituirea taxei pe valoarea adăugată.

Cererea se depune însoțită de documentele justificative pe care le deține persoana impozabilă, din care să rezulte tranzacția și dreptul de restituire a TVA.

Cererea împreună cu documentele anexă se transmite organului fiscal fie direct la registratură, fie prin poștă, cu scrisoare recomandată.

Termenul de soluționare a cererii este de 45 de zile, însă autoritatea fiscală își rezervă dreptul de prelungire, conform art. 77 din Codul de procedură fiscală, adoptat prin Legea nr. 207/2015, cu modificări ulterioare.

Ultima parte a procedurii reprezintă modul în care autoritatea fiscală procesează solicitarea contribuabilului și stabilește fie aprobarea cererii sau respingerea acesteia.

În cazul aprobării, aceasta este cu drept de verificare ulterioară, autoritatea fiscală putând să efectueze o inspecție ulterior restituirii sumelor, în cadrul termenului general de prescripție.

Dacă persoana impozabilă înregistrează obligații de plată către buget, mai întâi se efectuează compensarea sumelor și ulterior se restituie diferența.

Tot prin actul normativ analizat se adoptă și formularele utilizate pentru această procedură.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here