Aprobată prin ordin comun al ministrului mediului şi al finanţelor nr. 682/1154/2016, Procedura priveşte restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive.

Ordinul a fost publicat în Monitorul oficial nr. 274/2016, în care găsiţi şi ordinul nr. 226/2051, al celor doi miniştri, prin care este abrogat Ordinul nr. 490/407/2013, de aprobare a procedurii anterioare.

Procedura se referă la:

 • sume reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, actualizate cu indicele preţurilor de consum, precum şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale;
 • diferenţele de timbru de mediu pentru autovehicule rezultate în urma contestării acestuia;
 • valoarea reziduală a timbrului de mediu pentru autovehicule.

Restituirea taxei

Reamintim că încadrarea diferită – taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule – se datorează actelor normative în vigoare la momentele respective (vedeţi Documentarul de la sfârşit) , fapt pentru care ne permitem, aici, să o denumim simplu taxa, din raţiuni de spaţiu.

Sumele de restituit – taxa şi diferenţa de timbru de mediu se stabilesc de către organul fiscal competent, iar restituirea efectivă a sumelor se face de către unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent.

Cererea de restituire este verificată de organul fiscal şi se restituie şi/sau se compensează ulterior, în conformitate cu dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal. Dacă la verificare apar obligaţi fiscale restante, restituirea se face numai după efectuarea compensării.

Termenul de soluţionare a cererilor de restituire a sumelor cuvenite contribuabililor este de 45 de zile de la data înregistrării cererii de restituire la organul fiscal competent.

ATENŢIE la termenul de prescripţie – Cererea de restituire trebuie să fie depusă în cadrul termenului legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire. Data la care a luat naştere dreptul la restituire este data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

Procedura prevede documentele însoţitoare la cerere, inclusiv pentru maşinile în leasing, în lipsa cărora cererea se respinge.

Dacă nu sunt impedimente, organul fiscal stabileşte şi graficul tranşelor anuale aprobate la restituire care cuprinde, în mod obligatoriu, perioada de restituire pentru fiecare tranşă anuală, precum şi cuantumul acestora, conform modelului prevăzut în anexa dedicată .

Perioada de restituire pentru fiecare tranşă anuală din grafic este următoarea:

a) pentru prima tranşă anuală, perioada de restituire este luna următoare datei emiterii deciziei de soluţionare a cererii;

b) pentru următoarele tranşe anuale perioada de restituire este:

 • pentru cererile de restituire depuse în primul semestru al fiecărui an, perioada de restituire a tranşei este luna aprilie a fiecăruia dintre următorii 4 ani;
 • pentru cererile de restituire depuse în cel de-al doilea semestru al fiecărui an, perioada de restituire a tranşei este luna noiembrie a fiecăruia dintre următorii 4 ani.

DE REŢINUT două aspecte:

• Prin tranşă anuală se înţelege cota-parte de 20% din taxă, iar în cazul sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, tranşa anuală cuprinde şi cota-parte de 20% din cheltuielile băneşti stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile în sarcina statului şi din orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, după caz.

Organul fiscal actualizează (cu indicele preţurilor de consum publicat de Institutul Naţional de Statistică, la data emiterii deciziei de restituire) sumele reprezentând taxa şi calculează dobânzile până la data plăţii integrale. Calculul dobânzii cuvenite contribuabilului se efectuează până la data plăţii tranşelor anuale.

Compensarea şi restituirea sumelor, actualizate cu indicele preţurilor de consum, precum şi a dobânzilor calculate până la data plăţii integrale se fac de la bugetul Fondului pentru mediu, în contul bancar indicat de către contribuabil prin cererea sa de restituire.

Programarea pe zile a contribuabililor se face de către organul fiscal.

Restituirea sumelor reprezentând valoarea reziduală a timbrului de mediu

Sumele reprezentând valoarea reziduală a timbrului de mediu pentru autovehicule sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (2) din O.U.G. nr. 9/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Ultimului proprietar al autovehiculului pentru care s-a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ori timbrul de mediu pentru autovehicule, după caz, i se restituie valoarea reziduală a timbrului de mediu, într-o singură tranşă, atunci când – ATENŢIE –  autovehiculul pentru care s-a plătit taxa/timbrul în România este scos din parcul auto naţional.

Valoarea reziduală a timbrului reprezintă suma care ar fi plătită pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto naţional, calculată în baza legislaţiei după care s-a stabilit cuantumul taxei datorate la momentul înmatriculării, în lei, la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, folosindu-se vârsta vehiculului de la momentul scoaterii din parcul auto naţional.

Restituirea se face în urma cererii, depusă la organul fiscal competent, şi care trebuie să menţioneze contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului, precum şi setul de documente prevăzut de procedură.

Procedura de restituire a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, precum şi a cheltuielilor băneşti stabilite de aceste instanţe şi a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită

Contribuabilul care, în baza unei hotărâri definitive a instanţei judecătoreşti competente, are dreptul la restituirea sumelor reprezentând taxa, a cheltuielilor băneşti stabilite de aceste instanţe, precum şi a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită va depune, în vederea restituirii, la organul fiscal competent, o cerere care cuprinde, obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului.

DE REŢINUT două aspecte:

• Organele fiscale restituie sumele astfel cum au fost stabilite de către instanţa de judecată, indiferent dacă, prin cerere, contribuabilul solicită restituirea numai în parte a sumelor cuprinse în dispozitivul hotărârii judecătoreşti definitive.

• Cererile se soluţionează de organul fiscal, indiferent dacă acesta renunţă, ulterior, la solicitarea de restituire a sumelor dispuse de instanţa de judecată, întrucât renunţarea nu afectează obligaţia organului fiscal de a duce la îndeplinire dispozitivul hotărârii judecătoreşti.

Documentar

Reamintim încadrarea taxei, potrivit reglementărilor succesive în materie:

 • taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, prevăzută la art. 2141-2143 din Codul fiscal din 2003, în vigoare în perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2008;
 • taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de O.U.G. nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011, în vigoare în perioada 1 iulie 2008-12 ianuarie 2012;
 • taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare, în vigoare în perioada 13 ianuarie 2012-14 martie 2013.
 • timbrul de mediu pentru autovehicule: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare de la 15.03.2013.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud. 

comentarii

1 COMENTARIU

  • va rog sa-mi spuneti in clar daca ma incadrez in legislatia in vigoare privind restituirea taxei de timbru mediu pe care am achitat-o cu acest titlu in anul 2013 luna aprilie. Solicit acest raspuns deoarece am incercat sa ahit taxa judiciara de timbru pentru restituirea taxei timbru mediu in scopul de a ma adresa unei instante de judecata, respectiv tribunal – sectia contencios administrativ, si in loc sa primesc aceasta chitanta reprezentand taxa judiciara de timbru, mi s-a comunicat ca nu ma incadrez in nici o legislatie in vigoare. Precizez ca am achizitionat o masina deja inmatriculala intr-o alta tara din UE, cu care circul si in prezent. nu inteleg de ce nu mi se da posibilitatrea de a primi suma achitata cu titlul de taxa timbru mediu nici direct de la ANAF si nici prin instanta de judecata. Va multumesc.

 1. In sept.2013 am cumparat dela cineva un MATIZ fabricat in 2004 pentru care a trebuit sa platesc suma de 3672 lei, reprezentand Timbrul de mediu.Doresc sa stiu daca am vre-o sansa sa recuperez acesta suma de la ANAF.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here