Procedura de restituire a fost aprobată prin Ordinul Preşedintelului ANAF nr. 1760/2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 667 din 31 iulie 2018, odată cu formularele pentru cererea de restituire şi decizia autorităţii fiscale. 

LegeStart a prezentat deja aici Procedura de restituire a impozitului pe venit reținut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, în situația în care plătitorul de venit există și nu se află în procedura insolvenței.

Iată şi celelalte situaţii, de reglementare a restituirii, stabilite prin Procedura a probată prin OPANAF nr.1760/2018. 

Procedura de restituire a impozitului pe venit reținut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, în situația în care plătitorul de venit nu mai există sau acesta se află în procedura insolvenței

• Sumele cuvenite a fi restituite contribuabililor, la cerere, reprezentând impozitul pe venitul obținut din România și reținut la sursă de plătitorul de venit, în cuantum mai mare decât cel datorat, se restituie de către organul fiscal central competent numai în situația în care plătitorul de venit care a efectuat reținerea nu mai există ori acesta se află sub incidența Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare.

• Cererea de restituire se depune în cadrul termenului legal de prescripție a dreptului de a cere restituirea unor sume de la buget, respectiv de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituire.

• Termenul de soluționare a cererilor depuse de către contribuabili este de 45 de zile de la data înregistrării cererii de restituire la organul fiscal central competent, în afara situaţiilor care reclama prelungirea acestui termen. 

Procedura de restituire a impozitului pe venit reținut la sursă contribuabililor nerezidenți, beneficiari de venituri obținute în România, de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, în situația în care plătitorul de venit nu mai există ori se află în procedura insolvenței

• Obiectul procedurii de restituire îl constituie impozitul pe veniturile prevăzute la art. 223 (venituri impozabile obţinute în România) și art. 227 alin. (1) din Codul fiscal, obținute din România de nerezidenți și reținute la sursă de către plătitorul de venit în plus față de sarcina fiscală.

• Procedura priveşte și sumele reprezentând diferențe de impozit pe venit reținute în plus de către plătitorii de venit contribuabililor nerezidenți, beneficiari ai veniturilor obținute în România, în situația în care, la data prezentării la organul fiscal a certificatului de rezidență fiscală și, după caz, a declarației pe propria răspundere în care se indică îndeplinirea condiției de beneficiar în situația aplicării legislației Uniunii Europene, plătitorul de venit se află în una dintre următoarele situații:

a) este radiat din registrele în care a fost înregistrat, potrivit legii, ori acesta este decedat sau declarat dispărut ori decedat prin hotărâre a unei instanțe judecătorești, după caz;

b) se află în procedura insolvenței, iar contribuabilul solicitant nu s-a înscris la masa credală, potrivit prevederilor acestei legi.

• Sumele reprezentând impozit pe venit reținut în plus se restituie de către organul fiscal.

• În vederea stabilirii sumelor pentru care contribuabilul solicitant nerezident are dreptul la restituire, compartimentului cu atribuții de evitare a dublei impuneri și acorduri fiscale internaționale din cadrul organului fiscal central competent efectuează verificări pe baza informațiilor existente la nivelul acestuia, cum ar fi informații rezultate din:

a) formularul 207 “Declarația informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”;

b) formularul 112 “Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”;

c) formularul 205 “Declarația informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiar de venit”.

 În situația în care se constată existența unor obligații fiscale restante, inclusiv amenzi de orice fel și alte creanțe bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal, datorate de contribuabilul nerezident, suma solicitată se restituie numai după constatarea compensării cu obligațiile sale restante, scop în care sunt emise, în 2 exemplare, și transmise, în sistem informatic, unității Trezoreriei Statului, Decizia privind compensarea obligațiilor fiscale și/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume – în vederea efectuării operațiunilor de compensare și/sau restituire. 

Procedura de restituire a impozitului pe venit reținut la sursă contribuabililor rezidenți de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, în situația în care plătitorul de venit nu mai există ori se află în procedura insolvenței

• Obiectul procedurii de restituire îl constituie impozitul pe venit reținut la sursă de plătitorul de venit, contribuabilului rezident, în cuantum mai mare decât cel legal datorat, în cazul în care plătitorul de venit se află în una dintre următoarele situații:

a) este radiat din registrele în care a fost înregistrat, potrivit legii, ori acesta este decedat sau declarat dispărut ori decedat prin hotărâre a unei instanțe judecătorești, după caz;

b) se află în procedura insolvenței potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here