Legea nr. 55/2020 definește la modul general noțiunea de stare de alertă, și instituie responsabilități pe durata acestei stări de alertă. Tot prin această lege sunt adoptate măsuri punctuale aplicabile în România chiar în această perioadă când ne aflăm în stare de alertă.

În afara acestor măsuri privind starea de alertă, Legea nr. 55/2020 aduce mai multe modificări foarte importante în domeniul financiar contabil și fiscal. Desigur, noi ne vom rezuma la aceste modificări în domeniul financiar contabil și fiscal, amintind totuși că legea trebuie urmărită în integralitatea ei pentru celelalte sectoare de reglementare.

Care sunt modificările aduse de această lege în domeniul financiar contabil și fiscal?

1) Pe durata stării de alertă, precum și pe o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia, valabilitatea contractelor colective de muncă sau a acordurilor colective de muncă se prelungește prin efectul legii.

Dacă aceste contracte colective de muncă sau acorduri ar fi expirat de drept pe perioada stării de alertă, părțile au obligația să inițieze negocierea acestora într-un termen maximal de 45 de zile de la încetarea stării de alertă.

Toți angajatorii, indiferent că sunt de drept public sau de drept privat, ce înregistrează un număr mai mare de 50 de salariați, organizează programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât la începerea și terminarea programului de muncă, acestea să poate fi decalate pe o perioadă de 3 ore față de orarul obișnuit, cu o frecvență din oră în oră.

2) Pe durata stării de alertă, se vor adopta măsuri de protecție și prevenție pentru angajații aflați în situație de vulnerabilitate și măsuri de sprijin a familiilor salariaților.

Legea impune Guvernului să acorde măsuri de sprijin angajatorilor pe perioada stării de alertă.

3) Legea impune Guvernului ca pe durata stării de alertă să adopte măsuri speciale de sprijin pentru profesioniștii definiți conform Codului civil, pentru membrii cooperaților, pentru persoanele fizice ce realizează exclusiv venituri din drepturi de autor, când acestea încetează activitatea ca urmare a măsurilor de prevenire și combatere a pandeminiei de COVID19.

4) Legea stabilește că prevederile OUG nr. 30/2020 în totalitatea lor, inclusiv a actelor următoare de modificare, se aplică fără întrerupere de la data încetării stării de urgență, pentru toate domeniile de activitate pentru care se mențin restricții, până la ridicarea acestora, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

Notă: practic, se extinde șomajul tehnic în mod obligatoriu pentru toate domeniile unde sunt restricții în activitate.

5) Prevederile Legii nr. 19/2020 privind zilele libere acordate părinților pentru supravegherea copiilor, se prelungesc pe durata stării de alertă, până la finalizarea cursurilor anului școlar.

6) În situația în care există preavize pentru încetarea unor contracte de muncă, pentru personalul din domeniul sanitar, domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, aceste preavize se suspendă și nu încep să curgă pe întreaga durată a stării de alertă.

7) Se modifică mai multe proceduri din reglementarea măsurilor de insolvență, ce sunt aplicabile pe durata stării de alertă, astfel:

  • Se majorează la suma de 50.000 lei plafonul de la care creditorii sau chiar debitorul poate solicita aplicarea legislației privind insolvența sau falimentul;
  • Cererea de deschidere a procedurii insolvenței pe durata stării de urgență poate fi depusă având ca dovadă notificarea depusă organului fiscal de începere a acestei proceduri;
  • Dacă există în desfășurare proceduri de concordat preventiv, la data prezentei legi, acestea se prelungesc în mod automat cu 60 de zile.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here