Deşi uneori pare să depăşească puţin sfera pragmaticului, respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane sunt aspecte care ne vizează în mod direct pe fiecare în parte. Poate că a devenit comun ca, în situaţii particulare care ne lezează viaţa personală şi integritatea, să nu acţionăm în mod direct, împăcându-ne cu ideea că ni s-a făcut un rău pe care, însă, îl trecem cu vederea.

Prin acest articol dorim să atragem atenţia asupra faptului că există prevederi legale care reglementează drepturile şi prejudiciile conexe ce ne pot fi aduse, demnitatea noastră nefiind doar un concept abstract.

Subiectul este tratat în cadrul Codului Civil, Cartea I. „Despre persoane”, Secţiunea a 3-a. „Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane”.

Atenţie! La punctele care urmează a fi prezentate se aplică o serie de limite, prevăzute în cadrul art. 75. Întrucât aceste limite sunt valabile pentru fiecare segment în parte, redăm conţinutul articolului în cauză, fără a mai repeta pe parcursul articolul textul în cauză:

Art. 75

„ (1) Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în această secţiune atingerile care sunt permise de lege sau de convenţiile şi pactele internaţionale privitoare la drepturile omului la care România este parte.

(2) Exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale cu bună-credinţă şi cu respectarea pactelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în prezenta secţiune.”  

* Dreptul la libera exprimare

Orice persoană are dreptul la libera exprimare. Exercitarea acestui drept nu poate fi restrânsă decât în cazurile şi limitele prevăzute la art. 75 din Codul civil

* Dreptul la viaţa privată

Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private.

Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni, fără consimţământul său, în: 

– viaţa intimă, personală sau de familie,

– domiciliul, reşedinţa sau corespondenţa sa.

Este, de asemenea, interzisă utilizarea, în orice mod, a corespondenţei, manuscriselor sau a altor documente personale, precum şi a informaţiilor din viaţa privată a unei persoane, fără acordul acesteia.

demn1
Sursa foto: Lege5.ro

* Dreptul la demnitate

Orice persoană are dreptul la respectarea demnităţii sale. Este interzisă orice atingere adusă onoarei şi reputaţiei unei persoane, fără consimţământul acesteia.

* Dreptul la propria imagine

Orice persoană are dreptul la propria imagine. În exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate să interzică ori să împiedice reproducerea, în orice mod, a înfăţişării sale fizice ori a vocii sale sau, după caz, utilizarea unei asemenea reproduceri.

* Atingeri aduse vieţii private

Pot fi considerate ca atingeri aduse vieţii private:

a) intrarea sau rămânerea fără drept în locuinţă sau luarea din aceasta a oricărui obiect fără acordul celui care o ocupă în mod legal;

b) interceptarea fără drept a unei convorbiri private, săvârşită prin orice mijloace tehnice, sau utilizarea, în cunoştinţă de cauză, a unei asemenea interceptări;

c) captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane aflate într-un spaţiu privat, fără acordul acesteia;

d) difuzarea de imagini care prezintă interioare ale unui spaţiu privat, fără acordul celui care îl ocupă în mod legal;

demn2
Sursa foto: Lege5.ro

e) ţinerea vieţii private sub observaţie, prin orice mijloace, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

f) difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje scrise ori audiovizuale privind viaţa intimă, personală sau de familie, fără acordul persoanei în cauză;

g) difuzarea de materiale conţinând imagini privind o persoană aflată la tratament în unităţile de asistenţă medicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără acordul persoanei în cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără acordul familiei sau al persoanelor îndreptăţite;

h) utilizarea, cu rea-credinţă, a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană;

i) difuzarea sau utilizarea corespondenţei, manuscriselor ori a altor documente personale, inclusiv a datelor privind domiciliul, reşedinţa, precum şi numerele de telefon ale unei persoane sau ale membrilor familiei sale, fără acordul persoanei căreia acestea îi aparţin sau care, după caz, are dreptul de a dispune de ele.

Prezumţia de consimţământ

Când însuşi cel la care se referă o informaţie sau un material le pune la dispoziţia unei persoane fizice ori persoane juridice despre care are cunoştinţă că îşi desfăşoară activitatea în domeniul informării publicului, consimţământul pentru utilizarea acestora este presupus, nefiind necesar un acord scris.

Poţi consulta mai multe din prevederile Codului civil pe Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua.

    Cum se poate ataca decizia administrație. Blocului de a instala camere de supraveghere in casa scări la intrare , in lift , la fiecare etaj .
    Mai multe persona nu au semnat pentru acestă măsură.
    Caut avocat care ar putea ataca acestă decizie

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here