Persoanele interesate de ocuparea funcţiei de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) îşi mai pot depune dosarele de candidatură astăzi, 7 iunie, procedura de înscriere luând sfârşit la finalul acestei zile. Mandatul actualului reprezentant al României la CEDO (Corneliu Bîrsan) expiră în decembrie, iar Bucureştiul are obligaţia de a trimite trei noi propuneri până pe 26 iulie. 

Dosarele de candidatură se depun la Ministerul Justiţiei la secretariatul cabinetului ministrului justiţiei  (etaj 1, camera 7), în format hârtie şi electronic (CD) sau la adresa de email cedo@just.ro, cu confirmare de primire.

* Ce condiţii trebuie să îndeplinească candidaţii?

Potrivit reglementărilor legislative la nivel european, îşi pot depune candidatura persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

  • au vârsta sub 70 de ani;
  • se bucură de înaltă prestanţă morală şi civică;
  • întrunesc condiţiile de exercitare a unor înalte funcţiuni judiciare sau sunt jurişti cu reputaţie profesională recunoscută;
  • au experiență în domeniul drepturilor omului;
  • cunosc în mod activ cel puţin una dintre cele două limbi oficiale ale Curţii Europene a Drepturilor Omului şi cel puţin în mod pasiv cealaltă limbă;
  • în măsura posibilului, alegerea lor ca judecător să nu necesite înlocuirea frecventă sau pentru perioade lungi cu un judecător ad-hoc în exercitarea mandatului;
  • posedă cunoştinţe de drept internaţional public şi de drept comparat.

 * Ce trebuie să conţină dosarul de candidatură?

Dosarul de candidatură trebuie să conţină un curriculum vitae completat în limbile română, engleză şi franceză, însoţit de o notă bibliografică detaliată, redactată în limba română, care să cuprinsă lucrările şi articolele publicate.

De asemenea, vor fi depuse:

  • copii simple ale diplomelor privind absolvirea cursurilor de licenţă sau echivalente cu profil juridic la o universitate din România sau diplomă echivalată pentru studii superioare în profilul juridic la o universitate din străinătate;
  • copii ale altor diplome atestând cursurile absolvite sau titlurile ştiinţifice;
  • documente din care să reiasă că îndeplinesc condiţiile pentru înalte funcții judiciare, respectiv o decizie de definitivare într-o profesie juridică;
  • copii ale certificatelor de limbă străină (engleză şi franceză), în cazul în care candidaţii posedă asemenea certificate;
  • o declaraţie pe proprie răspundere de acceptare a nominalizării în calitate de candidat din partea României (care implică printre altele disponibilitatea de a înceta orice activităţi incompatibile cu statutul de judecător al Curţii în ipoteza alegerii) şi de confirmare a absenţei circumstanțelor care să îl împiedice să exercite în mod efectiv funcţia de judecător la Curte precum şi a faptului că nu există declaraţii sau fapte ale candidatului care, dacă ar fi date publicităţii, ar putea să prejudicieze reputaţia Curţii.

 * Procedura de evaluare

După depunerea dosarelor, candidaţii vor susţine un interviu în faţa Comisiei pentru selectarea propunerilor de candidaţi în numele României pentru funcţia de judecător al CEDO.

Interviul va fi organizat în perioada 12-14 iunie 2013, la sediul Ministerului Justiţiei. Lista candidaţilor se va posta pe site-ul Ministerului Justiţiei şi va fi confirmată telefonic în mod individual cu candidaţii care îndeplinesc condiţiile minimale.

Interviul, care se va derula individual, va urmări:

  • stabilirea experienţei profesionale a candidaţilor;
  • cunoaşterea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului;
  • aptitudinea de a face faţă provocărilor generate de reforma Curţii, de încărcătura rolului acesteia, de relaţia sa cu instanţele naţionale şi cu celelalte instanţe internaţionale.

Interviul va avea loc în limba română, însă vor fi adresate minim două întrebări şi maxim cinci întrebări în cele două limbi oficiale ale CEDO. În funcţie de cunoaşterea activă sau pasivă a limbii în care a fost adresată întrebarea, aşa cum a fost indicată cunoaşterea limbii în curriculum vitae, răspunsul candidatului va fi formulat în limba indicată ca fiind cunoscută în mod activ.

Potrivit Agenţiei Agerpres, Comisia de selecţie este formată din:

  • Robert Cazanciuc  – ministrul Justiţiei;
  • Titus Corlăţean – ministrul Afacerilor Externe;
  • Anastasiu Crişu – Avocatul Poporului;

  • Catrinel Brumar  – agentul guvernamental pentru CEDO;

  • Adrian Bordea – vicepreşedintele CSM;
  • Cristina Tarcea – judecător la ÎCCJ;
  • Simina Tănăsescu – prodecan al Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti;
  • Radu Catană – prorector al Universităţii “Babeş-Bolyai”;
  • Mădălina Manolache – director la Direcţia Afaceri Europene şi Drepturile Omului din cadrul MJ. 

 * Ce criterii vor fi urmărite?

Lista de propuneri cuprinzând cei trei candidaţi se va definitiva cu luarea în considerare a necesităţii ca pe listă să figureze candidaţi de ambele sexe, cu excepţia cazului în care sexul candidaţilor de pe listă este cel insuficient reprezentat în cadrul Curţii (sub 40% din judecători).

De asemenea, la definitivarea listei se va acorda prioritate, în caz de evaluare similară a doi sau mai mulţi candidaţi, aceluia dintre ei care faţă de limita maximă de vârstă stabilită pentru exercitarea funcţiilor (70 ani) să îşi poată derula măcar jumătate din mandat. Celălalt candidat va fi inclus, după caz, pe lista de rezervă cu trei candidaţi.

În termen de maxim cinci zile de la realizarea interviului, Comisia va publica pe site-ul Ministerului Justiţiei cele două liste, de propuneri şi de rezervă. Conţinutul procesului verbal încheiat ca urmare a procedurii de selecţie a candidaţilor şi de stabilire a conţinutului celor două liste va fi disponibil, la solicitarea candidaţilor, în ceea ce priveşte propria evaluare. 

Sursa: Ministerul Justiţiei

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here