Președintele Klaus Iohannis, a semnat luni, 19 iulie 2021, decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

Proiectul de lege prevede reorganizarea Inspectoratului de Stat în Construcţii şi desființarea inspectoratelor regionale.  Astfel, potrivit textuui de lege, în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – LS.C funcţioneaza inspectorate judeţene în construcţii şi Inspectoratul in Construcţii al Municipiului Bucureşti, unităţi fara personalitate juridica.

Personalul inspectoratelor regionale în construcţii se preia și se reîncadrează la inspectoratele judeţene în construcţii, respectiv al municipiului Bucuresti și în aparatul central al Inspectoratului de Stat în Construcţii, în limita numărului de posturi aprobat, în condițiile legii.

Arhiva, orice alte bunuri şi lucrări înregistrate la inspectoratele regionale în constructii sunt preluate de inspectoratele judetene in constructii şi de Inspectoratul in Construcţii al Municipiului Bucureşti, potrivit ariei teritoriale de competenţă.

Activitatea ISC este reglementată de Ordonanța Guvernului nr. 63/2001 iar Inspectoratului de Stat în Construcţii este “organul tehnic specializat care exercită, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor, precum şi la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii”.

Aplicarea procedurilor legale prevazute de OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu privire la încadrarea personalului în cadrul structurii organizatorice a inspectoratelor judeţene în constructii, respectiv a Inspectoratului in Constructii al Municipiului Bucuresti şi în aparatul central al Inspectoratului de Stat in Construcţii – I.S.C. se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvenului de modificare a Hotărârii Guvenului de organizare si functionare a institutiei publice, potrivit fiecarei categorii de personal.

Sediile utilizate de inspectoratele regionale în constructii se preiau de inspectoratele judeţene în construcţii din judeţele în a caror rază administrativ-teritorială sunt situate.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here