Guvernul României a adoptat o Hotărâre de guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013, cea care prevede organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

 Principalele modificări aduse de actul normativ sunt:

  1. Numărul de posturi
  • Numărul maxim de posturi din cadrul ANAF, inclusiv aparatul propriu și structurile subordonate, va fi de 507, ca urmare a adăugării a 220 de posturi pentru activitatea de antifraudă fiscală. Această măsură are ca scop dezvoltarea și operaționalizarea Sistemului național RO e-Sigiliu, care va asigura trasabilitatea transporturilor rutiere de bunuri cu risc vamal și fiscal pe teritoriul României, îmbunătățind astfel activitatea autorităților competente.
  1. Eliminarea competențelor vamale:
  • Direcția generală antifraudă fiscală va fi degrevată de competențele în domeniul vamal.
  1. Preluarea Direcției generale de administrare a marilor contribuabili:
  • Această direcție va fi preluată la nivel central, pierzându-și personalitatea juridică.
  1. Reorganizarea Direcției generale de executare silită cazuri speciale:
  • Activitatea acestei direcții va fi reorganizată pentru a se concentra pe coordonarea și îndrumarea executărilor silite și valorificarea bunurilor, aceste activități operative revenind direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice subordonate ANAF.
  1. Reorganizarea Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF):
  • Funcția de inspector antifraudă va fi utilizată pentru reorganizarea DGAF. Activitatea operativă va fi structurată la nivel județean, iar aceste structuri județene de antifraudă fiscală vor fi operaționale începând cu 1 ianuarie 2025, având ca obiectiv eficientizarea activității și creșterea colectării veniturilor la bugetul general consolidat.

Aceste modificări sunt menite să modernizeze și să adapteze procedurile și metodele de supraveghere vamală și fiscală la realitățile actuale, fiind elaborate în acord cu Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Vezi aici HG nr. 520/2013

Vez aici alte articole despre reorganizarea ANAF

lege6.ro
lege6.ro

După trei decenii de experiență în dezvoltarea soluțiilor juridice, Indaco Systems prezintă lege6.ro, o nouă platformă guvernată de AI, care se auto-îmbunătățește zilnic

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here