În data de 2 august 2013 a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea Guvernului nr. 517/2013 pentru modificarea unor acte normative în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice prin care se modifică numărul de posturi din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin reducerea cu 627 posturi a numărului total.

Astfel, potrivit HG nr. 517/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice este de 503 de posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului şi ministrului delegat.

munca
Sursa foto: Lege5.ro

La ultima reorganizare a MMFPSPV (HG nr.10/2013), aparatul propriu avea 545 posturi exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora.

De asemenea, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială funcţionează cu un număr maxim de 1.427 de posturi, finanţate de la bugetul de stat, funcţionari publici şi personal contractual, din care 88 de posturi pentru aparatul central şi 1.339 de posturi pentru agenţiile teritoriale, faţă de 1.494 de posturi, finanţate de la bugetul de stat, funcţionari publici şi personal contractual, din care 94 de posturi pentru aparatul central şi 1.400 de posturi pentru agenţiile teritoriale (HG nr.38/2013).

Potrivit acestei hotărâri de guvern, Inspecţia Muncii funcţionează cu un număr de 2.587 de posturi, funcţionari publici şi personal contractual, faţă de număr de 3.105 posturi, funcţionari publici şi personal contractual (HG nr.1350/2010).

Încadrarea în numărul de posturi şi în noile structuri organizatorice se realizează în termenele şi cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii de guvern, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, respectiv prin decizie a ordonatorilor de credite ai instituţiilor supuse reorganizării, după caz.

Actele normative referitoare la acest subiect pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here