Dacă ai o maşină mai veche de zece ani, începând de azi o poţi casa prin intermediul programului „Rabla”.
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a încheiat la sfârşitul săptămânii trecute protocoalele cu colectorii validaţi şi apoi le-a distribuit acestora tichetele valorice.
Conform informaţiilor publicate de AFM, în primă instanţă au fost distribuite 4289 de tichete în toată ţara. Suplimentarea acestora poate fi făcută (la cerere) numai după consumarea celor primite deja. Astfel, AFM-ul va distribui cel mult 200 de tichete la fiecare cerere de acest fel.

În acest an, vor fi distribuite în total 20.000 de tichete. 17.000 sunt pentru persoanele fizice/juridice şi 3000 sunt pentru instituţiile publice.

ACTUALIZARE: Totodată, AFM-ul a anunţat că tot de astăzi se pot înscrie în program şi persoanele juridice şi instituţiile publice. Termenul-limită pentru depunerea dosarelor acestora este 31 august.

CE ACTE ÎŢI TREBUIE LA CASARE?

Pentru a casa o maşină, mai întâi trebuie să alegi un colector din lista AFM-ului, iar apoi trebuie să te asiguri că ai următoarele acte la dispoziţie:

– actul de identitate (original + copie);

– certificatul de înmatriculare al maşinii (original + copie legalizată);

– cartea de identitate a maşinii (original + copie legalizată);

– actul doveditor (în original) de la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în cazul în care din certificatul de înmatriculare/cartea de identitate a maşinii nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria maşinii;

– certificatul de atestare fiscală (în original) din care să rezulte că maşina e înregistrată pe numele proprietarului în evidenţele fiscale ale autorităţii publice locale emitente, iar acesta nu are obligaţii de plată la bugetul local.

Acte necesare în cazuri speciale:

– certificatul de moştenitor/sentinţa civilă definitivă şi irevocabilă (original + copie legalizată);
– o împuternicire notarială – dacă certificatul de moştenitor/sentinţa civilă atestă că sunt mai mulţi moştenitori (original + copie);
– o decizie emisă de autoritatea tutelară teritorială – dacă moştenitorul este un minor, dacă e vorba de o persoană care e pusă sub interdicţie sau dacă e vorba de o persoană asupra căreia a fost instituită curatela (original + copie legalizată);
– certificatul de căsătorie/orice act administrativ eliberat de către autoritatea competentă care atestă schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui (original + copie legalizată);
– documentul care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu/reşedinţă (original + copie);
– împuternicirea notarială prin care proprietarul desemnează altă persoană să facă operaţiunea de casare în numele său (+ copie) şi actul de identitate al împuternicitului (original + copie).

CE TREBUIE SĂ ŞTII DESPRE „RABLA 2013”?

• Programul se desfăşoară într-o singură etapă şi va ţine până pe 20 noiembrie;

• Programul se adresează persoanelor (fizice/juridice) care deţin maşini mai vechi de zece ani şi intituţiilor publice care deţin maşini mai vechi de cinci ani;
• Sunt disponibile în total 20.000 de tichete (17.000 pentru persoanele fizice, 3000 pentru persoanele juridice şi instituţiile publice);
• Valoarea tichetului este de 6500 de lei (1500 de euro);
• La achiziţionarea unei maşini noi se va putea utiliza un singur tichet valoric;
• Tichetul este transferabil;
• Tichetul poate fi utilizat în termen de 45 de zile;
• Proprietarul unei maşini va obţine certificatele de distrugere, de radiere şi tichetul în maximum zece zile;
• Repartizarea tichetelor se face în funcţie de numărul de maşini mai vechi de zece ani din parcurile auto din fiecare judeţ în parte;
• Se vor acorda facilităţi suplimentare pentru cei care vor să-şi achiziţioneze maşini ecologice prin programul “Rabla”.


Surse: AFM, Mediafax

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here