Prin actul normativ analizat astăzi se reglementează o nouă procedură de reînregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat anterior din oficiu. Astfel, în Monitorul Oficial nr. 32/2015 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 18/2015 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Cu această ocazie se modifică Formularul 099 „Cerere de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal”.

Procedura intră în vigoare la data de 1 februarie 2015 și va fi utilizată la solicitarea expresă a persoanei impozabile.

Amintim faptul că unei persoane înregistrate în scopuri de TVA autoritatea fiscală îi poate anula înregistrarea în scopuri de TVA în mai multe situații, cum sunt:

  • a fost declarată inactivă fiscal;
  • asociații sau administratorii au înscrise în cazier infracțiuni de natură economică;
  • nu s-a depus nici un decont de TVA pentru o perioadă de 6 luni consecutive;
  • nu s-au efectuat achiziții sau livrări de bunuri ori prestări de servicii în sfera TVA timp de 6 luni;
  • societatea se află în inactivitate temporară declarată în Registrul comerțului.

Persoanele ce solicită reînregistrarea în scopuri de TVA trebuie să elimine cauzele ce au generat invalidarea codului de TVA și să nu aibă datorii la bugetul de stat.

În situația în care o persoană dorește să se reînregistreze în scopuri de TVA, aceasta depune la organul fiscal competent Formularul 099, fie prin poștă, fie direct la registratura ANAF, împreună cu documentația justificativă din care să rezulte capacitatea economică și intenția de a desfășura activități economice, prin declarația pe proprie răspundere, celebrul Formular 088 .

Atenţie! Modelul Formularului 088 şi instrucţiunile de completare ale acestuia au fost aprobate prin OPANAF nr. 112/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 40/2015.

În cazul în care documentația este incompletă, autoritățile fiscale notifică contribuabilul, iar acesta are un termen de 15 zile pentru completare documentației, sub sancțiunea respingerii cererii.

Procedura este detaliată pentru reînregistrarea în scopuri de TVA în funcție de fiecare dintre cauzele ce au generat anularea.

De exemplu, dacă o persoană a avut anulat codul de înregistrare din cauza nedepunerii deconturilor de TVA, cererea de reînregistrare în scopuri de TVA trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

a.  toate deconturile de TVA nedepuse în termen;

b.  angajamentul persoanei impozabile prin care se obligă să depună în termen deconturile de TVA ale perioadei următoare;

c. declarația pe proprie răspundere formular 088 pentru evaluarea capacității de a desfășura activități economice;

d. certificatul constatator emis de Registrul comerțului din care să poată fi identificați administratorii persoane impozabile, ponderea deținută în capitalul social și alte elemente constitutive ale societății.

Desigur, pentru nedepunerea la termen a deconturilor de TVA, societatea va fi sancționată contravențional.

Din păcate, actul normativ nu instituie în seama autorității fiscale și un termen în care aceasta să analizeze și să soluționeze solicitarea contribuabilului. Prin urmare, termenul maxim de soluționare a cererii rămâne 45 zile, termen prevăzut de art. 70 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here