Legea nr. 124/2023 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere va intra în vigoare la 25 mai 2023.

Astfel, transportul rutier naţional contra cost de mărfuri şi transportul rutier internaţional contra cost de mărfuri între România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene se pot efectua de către operatorii de transport rutier români şi cu vehicule închiriate, înmatriculate sau puse în circulaţie în conformitate cu legislaţia altui stat membru din Uniunea Europeană, în aceleaşi condiţii ca în cazul vehiculelor deţinute în proprietate, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) vehiculul închiriat să fie înmatriculat sau pus în circulaţie în conformitate cu legislaţia oricărui stat membru din Uniunea Europeană şi, după caz, să fie utilizat în conformitate cu regulamentele (CE) nr. 1.071/2009 şi (CE) nr. 1.072/2009 ale Parlamentului European şi ale Consiliului;

b) contractul să se refere numai la închirierea unui vehicul fără conducător auto şi să nu fie însoţit de un contract de servicii încheiat cu acelaşi operator de transport rutier care să cuprindă conducători auto sau personal de însoţire;

c) vehiculul închiriat să fie în mod exclusiv la dispoziţia operatorului de transport rutier care îl utilizează pe durata contractului de închiriere;

d) vehiculul închiriat să fie condus de personalul operatorului de transport rutier care îl utilizează;

e) vehiculul închiriat să deţină copie conformă a licenţei comunitare eliberate de autoritatea competentă, cu valabilitate pe durata contractului de închiriere.

Numărul maxim permis de vehicule închiriate, înmatriculate sau puse în circulaţie în conformitate cu legislaţia altui stat membru din Uniunea Europeană, care pot fi utilizate de către un operator de transport rutier român, este de 25% din parcul de vehicule de marfă deţinut cu orice titlu de acesta, în temeiul art. 5 alin. (1) lit. g) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, calculat la data la care operatorul de transport rutier începe să utilizeze vehiculul închiriat.

Prelucrarea datelor privind numărul de înmatriculare al vehiculului închiriat respectă cerinţele privind informaţiile menţionate la art. 16 alin. (2) lit. g) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, astfel cum se specifică la art. 16 alin. (2) al treilea şi al cincilea paragraf, precum şi la art. 16 alin. (3) şi (4) din regulamentul respectiv.

Datele privind numărul de înmatriculare al vehiculului închiriat sunt accesibile autorităţilor competente în timpul controalelor în trafic.

În scopul facilitării punerii în aplicare a dispoziţiilor prezentului articol şi pentru asigurarea asistenţei rapide în relaţia cu autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene se desemnează Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. ca punct naţional responsabil cu schimbul de informaţii cu respectivele autorităţi.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here