Ministerul Finanțelor Publice a publicat în dezbatere publică, în data de 27.11.2020, proiectul de OUG privind modificarea și completarea unor acte normative şi pentru instituirea unor măsuri fiscale. 

Reglementarea în vigoare:

  1. Potrivit prevederilor articolului VIII din OUG nr. 29/2020, ,, Art. VIII. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plăţile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020. (2) Pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 16 alin. (5) din Codul fiscal, prevederile alin. (1) se aplică pentru plăţile anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat care se încheie în anul 2020, precum şi pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anul fiscal modificat care începe în anul 2020 şi sunt cuprinse în anul calendaristic 2020.,,
  1. Definitivarea şi plata impozitului pe profit anual cu plăți anticipate trimestriale se efectuează până la data de 25 martie inclusiv a anului următor, impozitul datorat declarându-se în declarația 101 “Declarația privind impozitul pe profit”, conform prevederilor articolului 41 alineatul (10) şi articolul 42 alineatul (1) din Codul fiscal. Așadar, contribuabilii care aplică sistemul trimestrial, nu efectuează nici o plată anticipată pentru trimestrul 4 al anului 2020, ci doar la momentul regularizării impozitului pe profit anual, respectiv la data depunerii declarației 101.
  2. Codul de procedură fiscală stabilește că ,,Art. 155. – (2) Creanţele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, scadenţa şi/sau termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie, sunt scadente şi/sau se declară până la data de 21 decembrie. În situaţia în care data de 21 decembrie, este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt scadente şi/sau se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie”.
  3. Nota de fundamentare a proiectului de act normativ arată că ,,potrivit regulilor în vigoare, termenul de declarare și plată pentru plata anticipată aferentă trimestrului IV este 25 decembrie 2020 sau 25 a ultimei luni din anul fiscal modificat, după caz, dată la care înregistrarea veniturilor și cheltuielilor pentru stabilirea rezultatului fiscal curent al trimestrului IV / ultimului trimestru nu este finalizată. În această situație este necesară stabilirea unei reguli de determinare a sumei care trebuie plătită în contul acestui trimestru.,,

Reglementarea în dezbatere publică:

  1. Potrivit proiectul de act normativ postat în dezbatere publică, se arată că: ,, Art.I – După alineatul (2) al articolului VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal – bugetare, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: ”(3) Prin excepție de la alin.(1) plata anticipată aferentă trimestrului IV se datorează și se plătește la nivelul sumei calculate pentru trimestrul III al anului fiscal 2020. Pentru contribuabilii prevăzuţi la art.16 alin.(5) din Codul fiscal, plata anticipată care se datorează și se plătește până la data de 25 a ultimei luni din anul fiscal modificat este la nivelul sumei calculate pentru trimestrul precedent.”
  2. Nota de fundamentare a proiectului de act normativ arată că ,,Proiectul propune, printre altele, ca plata anticipată aferentă trimestrului IV să se datoreze la nivelul sumei calculate pentru trimestrul III al anului fiscal 2020 sau la nivelul sumei calculate pentru trimestrul precedent, urmând ca definitivarea să se efectueze până la 25 martie 2021, sau alt termen pentru contribuabilii cu an fiscal modificat, după caz.,,

În concluzie, proiectul de OUG propune ca în cazul contribuabililor care aplică sistemul de plăți anticipate trimestriale pentru impozitul pe profit, plata pentru trimestrul IV al anului 2020 să se facă la nivelul sumei plătite pentru trimestrul III. Declararea și plata anticipată are ca termen limită data de 21 decembrie 2020.

Proiectul poate fi consultat AICI. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here