Directivele europene nou intrate în vigoare impun modificarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Prima schimbare a legii se referă la regimul menținerii vehiculelor într-o stare sigură și acceptabilă din punct de vedere al mediului pe parcursul utilizării acestora, prin intermediul inspecțiilor tehnice periodice și controalelor tehnice în trafic. O altă modificare ține de procedura de înmatriculare a vehiculelor, care va permite suspendarea autorizării de a folosi în traficul rutier un vehicul care constituie un risc imediat pentru siguranța rutieră. Astfel, în cazul în care o mașină are o stare tehnică ce poate crea un pericol pe drumurile publice, va fi posibilă suspendarea autorizării doar pentru o perioadă de timp, la finalizarea acesteia nemaifiind necesară reluarea procedurii de înmatriculare nouă a autovehiculului, așa cum este stipulat în prezent.

Situaţiile în care se propune producerea suspendării de drept a înmatriculării vor fi următoarele:
  • noul proprietar (cumpărător) nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului;
  • expirarea/anularea inspecției tehnice periodice a vehiculului.
Articolul 10 se modifică după cum urmează:
  • „(1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate pentru răspundere civilă pentru caz de pagube produse terților prin accidente de circulaţie, a celor pentru care a intervenit suspendarea înmatriculării, precum și a vehiculelor înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat.
  • (2) Constatarea deficiențelor vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de către poliţia rutieră, în baza verificării stării tehnice a acestora de către instituţiile abilitate de lege.”
 
De asemenea, vor fi introduse noi prevederi care țin de instituirea unui mecanism potrivit căruia în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar să se înscrie în evidențele autorităţilor competente de înmatriculare simultan cu menționarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Noul proprietar va fi obligat să solicite autorităţii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului. În caz contrar, înmatricularea vehiculului se suspendă de drept până la data transcrierii transmiterii dreptului de proprietare.

Statele europene vor utiliza o rețea informatizată în care vor fi incluse toate datele din bazele de date electronice naționale, pentru a facilita schimbul de informații.
 
La articolul 24, după alineatul (6) se introduc trei alineate (7)-(9), cu următorul cuprins:
  • (7) La eliberarea permisului de conducere, serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia 4 regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor datele în format electronic:
  • (8) Permisele de conducere româneşti care au fost preschimbate cu documente similare în alte state îşi pierd valabilitatea. Notificările de preschimbare transmise de statele emitente se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate de către Direcţia regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor sau de către serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor.
  • (9) Datele prevăzute la alin.(7) se șterg după 10 ani de la data încetării valabilității permisului de conducere.
 
După ce va sta în dezbatere publică timp de 30 de zile, pe pagina de internet a MAI, proiectul de ordonanță va fi adoptat de Guvern.

Ai nevoie de Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here