Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE a emis o nouă Procedură privind regimul garanțiilor financiare constituite de către clienții finali la dispoziția furnizorilor de energie electrică

Ordinul nr. 181/2018, de aprobare, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 968 din 15.11.2018, dată de la care se abrogă reglementarea anterioară dată prin Ordinul ANRE nr. 84/2015.

Prevederi din noua Procedură

– Procedura stabilește valoarea, condițiile și modul de constituire și restituire a garanțiilor financiare în cadrul relațiilor contractuale de furnizare a energiei electrice dintre clienții finali și furnizorii de energie electrică, inclusiv furnizorii de ultimă instanță, precum și modul de actualizare, executare și reconstituire a garanțiilor financiare în cadrul activității de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal și de ultimă instanță.

– Prevederile se aplică în relația cu clienții finali, în cadrul activității de furnizare a energiei electrice, de către:

● furnizorii de energie electrică, inclusiv furnizorii de ultimă instanță, denumiți în continuare furnizori, care au dreptul să solicite clienților finali constituirea de garanții financiare în cazul constatării unor acțiuni ale acestora menite să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare;

● furnizorii de ultimă instanță, atunci când clienții finali se află în situația de a le fi întreruptă alimentarea cu energie electrică pentru neplata contravalorii facturilor de energie electrică, de cel puțin două ori pe parcursul derulării relației contractuale, în cazul contractelor încheiate pe o perioadă de maximum 1 an, și respectiv de cel puțin două ori în 12 luni consecutive, în cazul contractelor încheiate pe o perioadă determinată mai lungă de 1 an sau pe perioadă nedeterminată.

Furnizorul de ultimă instanţă – FUI – transmite clientului final, odată cu factura de energie electrică, solicitarea constituirii garanției financiare în cuantumul stabilit de Procedură, iar clientul final are obligația de constituire a garanției financiare la dispoziția FUI în termen de 10 zile de la data scadentă a facturii de energie electrică prin intermediul căreia s-a transmis solicitarea.

– În vederea garantării obligațiilor comerciale asumate de clienții finali în contractele de furnizare a energiei electrice încheiate cu furnizorii se pot utiliza toate tipurile de garanții financiare iar clienții finali au dreptul să opteze asupra modului în care este constituită garanția financiară, dintre tipurile de garanții agreate de furnizori.

– Valoarea garanţiei:

● în  cazul constatării unor acțiuni ale clienţilor finali, menite să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare, valoarea garanției financiare se stabilește astfel încât să acopere cantitatea de energie electrică consumată pe o perioadă echivalentă de maximum un an, la prețul energiei electrice furnizate;

● în cazul când consumatorii finali sunt în situația de a le fi întreruptă furnizarea, valoarea garanției financiare se stabilește astfel încât să acopere cantitatea de energie electrică estimată a se consuma de către clientul final pe o perioadă de maximum 3 luni de zile, la prețul energiei electrice furnizate.

– FUI actualizează valoarea garanției financiare dacă clientul final își modifică profilul de consum și/sau dacă se modifică prețul energiei electrice furnizate, valabile la data constituirii garanției financiare.

Executarea garanţiei poate fi făcută de FUI în limita valorii facturilor emise și neîncasate aferente energiei electrice consumate, cu precizarea că executarea garanției nu exonerează clientul final de la plata penalităților calculate conform contractului de furnizare a energiei electrice.

Reconstituirea garanțiilor financiare poate fi cerută de furnizor în cazul executării totale sau parțiale a garanției financiare, iar clientul are obligația de conformare în termen de 10 zile de la data scadentă a facturii.

Restituirea garanțiilor către clientului final se face astfel:

● în maximum 42 de zile de la încetarea contractului de furnizare a energiei electrice în urma schimbării furnizorului, în măsura în care nu a fost executată;

● în maximum 10 zile de la data încetării contractului de furnizare a energiei electrice, în măsura în care nu a fost executată;

● în maximum 10 zile, din inițiativa furnizorului, dacă timp de 12 de luni consecutive de la constituirea garanției financiare clientul final nu s-a aflat în situațiile de încercare de fraudare a sistemului sau în cazu de neplată, aşa cum am arătat mai sus.

Clienţi vulnerabili. Prevederile prezentei proceduri NU se aplică clienților casnici înregistrați drept clienți vulnerabili. Potrivit art. 56 din Regulamentul de furnizare, un client casnic este înregistrat drept client vulnerabil dacă îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:

● are venituri reduse, stabilite de instituțiile statului cu atribuții de protecție socială;

● la locul de consum locuiește o persoană cu probleme de sănătate în vârstă care necesită continuitatea alimentării locuinței cu energie electrică sau alte condiții speciale referitoare la serviciul de furnizare.

Proceduri specifice pe furnizori. În termen de 90 de zile de la publicarea actualei proceduri, fiecare furnizor elaborează o procedură specifică referitoare la tipurile de garanții financiare care pot fi constituite și la modul de constituire, executare, actualizare, reconstituire și restituire a garanțiilor financiare. Procedura se publică de către furnizori pe pagina proprie de internet și se afișează la punctele unice de contact ale acestora, inclusiv la punctele de informare regională/locală ale FUI.

Ai nevoie de Ordinul nr. 181/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here