13 Decembrie, 2018

Reguli noi pentru decontarea navetei medicilor

Parlamentarii vor să schimbe Legea privind reforma în sănătate pentru ca medicii care vor să facă naveta în alte localități, pentru a ajunge la spitalul sau unitatea la care lucrează, să beneficieze de decontarea transportului.

Autoritățile locale vor avea grijă ca personalul medical care nu are nici locuință și căruia nici nu i se poate asigura o locuință, să îi fie decontate cheltuielile pe mijloacele de transport în comun (autobuz, microbuz, tren) din localitatea de reședință la locul de muncă și înapoi. Mai mult, dacă nu există mijloace de transport între unele localități, autoritățile vor deconta contravaloarea a 7,5 litri de benzină Premium la 100 de kilometri parcurși, dacă transportul se face cu mașina personală.

Motivele inițierii acestei propuneri legislative sunt legate de lipsa acută a cadrelor medicale în țara noastră și de condițiile acestora de lucru în localitățile mici: “Un indicator statistic care evidențiază gradul de încărcare al personalului din sistemul sanitar îi reprezintă numărul de personal sanitar ce revine la 10.000 de locuitori, în anul 2015 situația prezentându-se astfel – 28 de medici și 9 farmaciști, 8 medici dentiști și 67 de persoane cu pregătire sanitară medie.”

Deși în expunerea de motive a proiectului se face referire tot timpul la întreg personalul din sistemul de sănătate, în cuprinsul articolului de lege propus spre modificare sunt nominalizați ca beneficiari ai decontării navetei doar medicii.

Art. 199 din Legea nr. 95/2006, se introduce un nou alineat, (2), cu următorul cuprins:

„(2) Autoritățile publice locale pot deconta prioritar, din veniturile proprii și în limita bugetului, cheltuielile privind naveta pentru medicii care au contract individual de muncă cu o instituție sanitară, din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin instituțiile sanitare.”

Proiectul legislativ va fi dezbătut în Senat, prima cameră sesizată, după ce va primi avizele Guvernului și Consiliului Legislativ.

Ai nevoie de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu